Skip til primært indhold

Amar skaber magiske møder over litteraturen på tværs af generationer

Amar fik en god idé, og nu har hun dannet en forening med 20 unge, som læser højt af digte, noveller og eventyr for ældre. Når de unge kommer ud på plejehjem og sygehusafdelinger, er de et frisk pust i hverdagen, og til gengæld for deres indsats får de samtaler om det forgangne liv og stor taknemmelighed retur.

Amar Khalil har fået med hjemmefra, at det er vigtigt at engagere sig i frivilligt arbejde. Som kun 20-årig stiftede hun foreningen Vores Fælles Historier.

I sommeren 2019 afleverede den dengang 16-årige Amar Khalil sin afsluttende opgave på gymnasiet. Hun havde en idé om, at mennesker med Alzheimers sygdom måske ville have glæde af at få læst digte højt. For at finde ud af, om idéen var god, havde hun, som en del af sin skoleopgave, besøgt en demensklinik og testet idéen af i praksis. Det var dette første møde med ældre mennesker henover poesien, som var afsæt til, at Amar nu fire år senere er stifter og bestyrelsesformand i foreningen Vores Fælles Historier.

- Det var et magisk møde, fortæller Amar. Jeg ville bare prøve det, men det gik så godt, at jeg fik lyst til at fortsætte, for både jeg og personalet kunne mærke, hvor positivt de ældre mennesker reagerede på højtlæsningen.

Den magi, som Amar oplevede, mens hun læste højt af sin medbragte digtsamling, tændte en gnist i den unge pige. Men det var ikke kun hende, der kunne mærke, at hun havde fat i noget, som fungerede. Skoleopgaven indbragte hende et legat og stor anerkendelse, og med opbakning fra sine forældre og søskende startede hun et projekt op sammen med en gruppe af mennesker fra hendes netværk. Digtsamlingen blev suppleret med andre bøger, og Amar og vennerne begyndte at tage ud og læse for ældre mennesker på plejehjem og sygehuse.

God idé – men gør det selv

Det var Amars mening at give idéen videre til en forening, som ville kunne drive den. Hun kom i kontakt med forskellige frivillige foreninger, og alle steder blev hun mødt med begejstring for idéen. Der var dog ingen af de etablerede foreninger, som var interesseret i at drive Amars idé, men flere opfordrede hende til selv at gå videre med den.

Så det gjorde hun. Amar dannede foreningen Vores Fælles Historier, og hun begyndte at rekruttere 15-29-årige, som havde lyst til at læse højt for ældre. Hun begyndte også at indgå samarbejdsaftaler, blandt andet med Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital, hvor de unge stadig kommer fast på afdelingen og læser for de ældre patienter.

Netop samarbejdet med Geriatrisk Afdeling sikrede Vores Fælles Historier hovedprisen, da Region Syddanmark uddelte Frivillighedsprisen i maj 2023.

At gå benhårdt efter det der betyder noget

Amar startede sin karriere inden for frivilligt arbejde allerede i 4. klasse, hvor hun blev valgt ind i elevrådet, og siden da har det frivillige været en vigtig del af hendes liv.

- Min mor er selv meget engageret i frivilligt arbejde og også i at lære mig vigtigheden af det. Hun har altid sagt, at det er en del af min dannelse, fortæller Amar.

Men frivilligt arbejde kan godt være udfordrende, selvom det nærmest er kommet ind med modermælken, og Amar har også måttet sande, at når man går benhårdt efter noget, så er der andet, som man må nedprioritere. Hun har måttet lære sig at bruge sin tid og energi på det, som er vigtigst for hende, hvilket dels er arbejdet i Vores Fælles Historier og dels medicinstudiet, som hun startede på efter studentereksamen. Med to så omfattende punkter på dagsordenen er der bare ikke meget tid tilbage til de andre ting, som også er vigtige.

For eksempel har Amar ikke selv været ude at læse højt for de ældre, siden hun gik i gang med at oprette foreningen. Det til trods for, at netop denne opgave ligger hendes hjerte meget nært, og når hun taler om møderne med de ældre, er det med stor kærlighed og respekt:

- Alt, hvad jeg oplever nu som 20-årig, det har andre oplevet før mig. Der er ikke noget, der er nyt, og jeg lærer meget af de ældres erfaringer. Til gengæld kan jeg og de andre unge frivillige i Vores Fælles Historier være et frisk pust for dem.

En anden interesse, som Amar også har måttet lægge på hylden for en tid, er skriveriet. For udover at være en ihærdig læsehest skriver hun også selv digte, noveller og romaner. Hun drømmer om at udgive en bog om mødet mellem de unge frivillige og de ældre. Forhåbentlig bliver der mere tid, både til at læse og skrive, nu hvor foreningen Vores Fælles Historier er etableret med en stabil bestyrelse, og der dermed er flere hoveder og hænder til at tage sig af det store arbejde, som det er at drive en forening af unge engagerede ildsjæle.

Gode tekster til højtlæsning for ældre

Amar anbefaler, at man vælger kortere tekster, hvis man vil læse højt for ældre. Hendes erfaring er, at de ældre ofte reagerer positivt på rim og rytme i digte, mens eventyr og fortællinger fra gamle dage kan sætte gang i ellers tabte erindringer.

Amars top-3 anbefalinger til oplæsning og samtale med ældre:

1.       Livets fortællinger - en bog om livshistorier og identitet af Marianne Horsdal

2.       HC Andersens eventyr

3.       Kan du også huske? af Ingrid Houlind

APPFWU02V