Skip til primært indhold

Alkohol-, narko- og trafikkurser (ANT)

Tilmeld dig et obligatorisk ANT-kursus, når du skal generhverve kørekort efter frakendelse. Kurset henvender sig til borgere i Region Syddanmark og afholdes i 9 forskellige syddanske byer.

ANT-kurser er for dig, der er blevet frakendt kørekortet på baggrund af kørsel i påvirket eller svækket tilstand. Kurset er obligatorisk og skal gennemføres, inden du kan tilmelde dig en kontrollerende køreprøve (teori- og køreprøve), hvis du ønsker at generhverve dit kørekort. 

Kurset består af 4 lektioner á 3 timers varighed og forløber som minimum over 4 uger. For at gennemføre kurset skal du deltage i alle lektioner.

Vær opmærksom på, at du ikke kan skifte hold undervejs. Skulle du af den ene eller anden årsag blive forhindret i at møde op til en lektion, vil det derfor være nødvendigt for dig at starte forfra på et nyt kursus. 

Et ANT-kursus koster 3200 kr. og skal betales ved tilmelding.

Forhold du skal være opmærksom på, inden du tilmelder dig et ANT-kursus

 • Ved ubetinget frakendelse af førerretten må ANT-kursus startes tidligst 3 måneder før, frakendelsesperioden udløber. Er du blevet godkendt til deltagelse i den frivillige alkolåsordning, kan du dog starte på første ledige hold.
 • Ansøgning om kørekort (P23) - er du ubetinget frakendt, eller har du kørselsforbud, skal der indleveres en ansøgning om kørekort via borgerservice. Vi anbefaler, at den bliver indleveret i god tid, senest ved tilmelding til ANT kursus. Kontakt din lokale borgerservice for mere information.
 • Alkolås ordning - Ved spirituskørsel over 2,0 promille samt i visse gentagelsestilfælde, kan du være omfattet af den obligatoriske alkolåsordning som betingelse for generhvervelse.  Dette kan have betydning for, hvornår du må starte på ANT kursus. Vi anbefaler, at du venter med tilmelding til ANT kursus, til ansøgning om kørekort P23 er kommet retur fra Færdselsstyrelsen.

Spørgsmål og svar om ANT-kurser

Tilmeldingen til ANT-kurser afhænger af, hvilken region du bor i. Er du ikke borger i Region Syddanmark, kan du finde kontaktoplysninger til din region nederst på denne side. 

Som borger i Region Syddanmark kan du tilmelde dig et kursus i 9 forskellige syddanske byer: 

 • Esbjerg
 • Kolding
 • Odense
 • Vejle
 • Svendborg
 • Middelfart
 • Sønderborg
 • Aabenraa
 • Skærbæk

Find et ANT-kursus nær dig og tilmeld dig.

Vær opmærksom på, at du ikke kan skifte hold undervejs på kurset.

Hvornår du må starte på et ANT-kursus afhænger af, hvilken frakendelse du har fået:

 • Ved en ubetinget frakendelse af kørekortet må du tidligst starte på kurset 3 måneder før, din frakendelse udløber.
 • Ved betinget frakendelse af kørekortet må du begynde på det første ledige ANT-kursus.
 • Har du fået et kørselsforbud, skal afgørelsen være endelig, før du må påbegynde et ANT-kursus.

Vær opmærksom på, at du ikke kan tilmeldes den kontrollerende køreprøve (teori- og køreprøve), før du har gennemført et ANT-kursus.

Læs mere om de forskellige frakendelsestyper nedenfor.

Ubetinget frakendelse

Ubetinget frakendelse betyder, at du har mistet kørekortet helt i 3 år eller mere. For at generhverve kørekortet skal du gennemføre et ANT-kursus og efterfølgende bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og køreprøve). 

Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for at indlevere din ansøgning om kørekort (P23) ved borgerservice, for at du kan generhverve kørekortet. Du anbefales at gøre dette, inden du påbegynder dit ANT-kursus for at sikre det bedst mulige forløb. 

Du må tidligst starte på kurset 3 måneder før, din frakendelse udløber. Du skal dog være opmærksom på, om du er omfattet af en alkolåsordning, da dette har betydning for, hvornår du kan starte på et ANT-kursus.

Læs mere om, hvad en alkolåsordning er nedenfor.

Betinget frakendelse

Ved en betinget frakendelse beholder du kørekortet. Dette er dog under forudsætning af, at du senest 6 måneder efter frakendelsen gennemfører et ANT-kursus og består en kontrollerende køreprøve (teori- og køreprøve).

Såfremt du ikke består den kontrollerende køreprøve indenfor 6 måneder, fratages du kørekortet og må ikke køre, før prøven er bestået.

Du må begynde på det første ledige ANT-kursus.

Kørselsforbud

Kørselsforbud kan gives til bilister, der har haft kørekort i mindre end 3 år. Ved kørselsforbud inddrages dit kørekort, indtil du har gennemført et ANT-kursus og/eller særlig køreundervisning samt bestået en kontrollerende køreprøve (teori- og køreprøve). 

Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for at indlevere din ansøgning om kørekort (P23) ved borgerservice, for at du kan generhverve kørekortet. Dette anbefales at gøre, inden du påbegynder dit ANT-kursus for at sikre det bedst mulige forløb. 

Ved kørselsforbud skal afgørelsen være endelig, før du kan påbegynde et ANT-kursus.

En alkolåsordning kan både være frivillig og obligatorisk. Vær dog opmærksom på, at der i begge tilfælde er tale om egenbetaling. 

Frivillig ordning

Den frivillige alkolåsordning er en mulighed for dig, der har fået frakendt kørekortet grundet spirituskørsel med en promille på 1,2–2,0. Ved deltagelse i ordningen har du mulighed for at afkorte din frakendelsesperiode.

Hvis du deltager i den frivillige alkolåsordning, kan du starte på ANT-kursus, så snart du er godkendt til alkolås.

Obligatorisk ordning

Hvis du har fået frakendt kørekortet grundet spirituskørsel med en promille på over 2,0 eller i visse gentagelsestilfælde, kan du være omfattet af den obligatoriske ordning.

Ordningen indebærer, at du efter din frakendelsesperiode er pålagt at køre med alkolås i 2 år. Ønsker du ikke at gøre brug af alkolåsordningen, frafalder retten til at køre bil i den toårige periode, og du må først generhverve kørekortet, når perioden er udløbet. 

Få mere information om alkolåse og ordningerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

For at gennemføre kurset er det et krav, at du deltager i alle 4 lektioner på samme hold. Hvis du er fraværende, vil du derfor skulle starte forfra og betale et nyt kursusgebyr. 

Ved pludselig opstået sygdom vil du kunne gennemføre den resterende del af kurset på et andet hold. Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om dokumentation for dit fravær. 


Se vilkår for deltagelse.

Kursusbeviset må højst være ét år gammelt, når du indleverer det i borgerservice sammen med din ansøgning til en kontrollerende køreprøve (teori- og køreprøve).

Kursusbeviset udleveres efter sidste lektion på ANT-kurset, såfremt kursusgebyret er indbetalt.

Formålet med ANT-kurset er at skabe bedre vaner og en anden kultur, så kørsel i påvirket eller svækket tilstand undgås. Der undervises bl.a. i:

 • Lovgivning i relation til kørsel i påvirket eller svækket tilstand
 • De fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af at køre i påvirket eller svækket tilstand
 • Oplysninger om rusmidler og deres virkning på helbred, funktioner og relationer, herunder faktorer der påvirker evnen til at køre
 • Bevidsthed om højrisikosituationer, adfærd og holdninger, herunder strategier til at undgå kørsel i påvirket eller svækket tilstand
 • Faktorer, der påvirker evnen til at køre i påvirket tilstand
 • Hvilke behandlingsmuligheder der findes for personer med rusmiddelsproblemer
 • Orientering om procedurer i forbindelse med generhvervelse samt oplysninger om teoriprøve og den praktiske køreprøve.

The course is in Danish. If you do not speak and understand Danish, you must bring a person, who is able to translate for you.

Please contact us for further information, before you start the course.

Kontakt ANT-ansvarlige i Region Syddanmark

Vivi Dixen Møller

ANT-koordinator

HR Ledelsesakademiet


76631048 Skriv sikkert til os via Digital post

Trine Lund

Kursuskonsulent

HR Ledelsesakademiet


76631070 Skriv sikkert til os via Digital post
APPFWU02V