Skip til primært indhold

Blindhed på grund af diabetes er faldet med 78 procent på 20 år

Systematisk screening af øjnene hos diabetikere forebygger blindhed i stor stil. Takket være et effektivt samarbejde mellem øjenlæger og diabetesbehandlere bliver de begyndende skader i øjnene opdaget i tide, så lægerne kan forhindre at mennesker med diabetes mister synet.

Kvinde får screenet sine øjne

De andre regioner har kigget til Region Syddanmark og har kopieret modellen med tværfaglig øjenscreening, som har vist sig at være meget effektiv.

Hvis man først har fået svære skader i øjets nethinde på grund af diabetes, så er det svært for øjenlægerne at redde folks syn. Så risikerer man at blive svagtseende eller i værste fald blind. Derfor er det helt essentielt, at diabetikere får screenet deres øjne forebyggende. I Region Syddanmark nyder mennesker med diabetes godt af det regionale diabetiske øjenscreeningsprogram, som øjenafdelingen på OUH samarbejder med Steno Diabetes Center Odense samt syv diabetesambulatorier i regionen om. Det er et telemedicinsk program, som årligt servicerer over 7000 patienter med diabetes.

Forskningsleder og klinisk professor på Øjenafdelingen på OUH Jakob Grauslund har været med til at udvikle den epokegørende model, hvor resultatet fortæller sit eget tydelige sprog: På grund af systematisk screening og bedre generel behandling af diabetes er risikoen for at blive blind faldet med næsten 80 procent.

- Det er fantastisk, at så mange mennesker beholder synet. Når øjet mangler ilt, så danner det nye blodkar, så øjets nethinde kan forsøge at hente ny ilt. Men de små blodkar er meget skrøbelige, og når de brister bliver øjet fyldt op med blod og så kan man ikke se noget. Når vi screener øjet, så kan vi se de små begyndende blodkar og så stoppe dem med laserbehandling, forklarer Jakob Grauslund.

Det lumske blodsukker

Diabetes er en sygdom hvor man har for højt blodsukker. En masse organer lider, fordi de ikke får den energi, de har brug for. Ét af de organer er øjnene. Hvis man har haft diabetes i lang tid, så er det typisk øjnene, der tager skade.

Type 1 diabetes er den type, der rammer børn og unge. Mange af dem har problemer med at styre deres blodsukker. Det lumske ved sygdommen er, at det 15 eller 20 år senere kan sætte sig i øjnene, hvis man som ung ikke har reguleret sit blodsukker.

- Det kan desværre hævne sig. Selvom man ikke kan mærke noget her og nu, så kan der komme en regning, der skal betales senere, siger Jakob Grauslund.

Alt bliver tjekket samme dag under samme tag

Siden marts 2019 er det dog blevet lettere at være diabetespatient i Region Syddanmark. Her blev det regionale diabetiske screeningsprogram lanceret og siden har 31.000 diabetespatienter fået screenet deres øjne på de syddanske sygehuse.

Men det stopper ikke med det. Faktisk har det tværfaglige og tværregionale samarbejde fokus på, hvordan man kan gøre det bedst muligt for de mange diabetikere, resulteret i, at patienterne får tjekket alt på én gang.

På otte steder i regionen får diabetespatienter tjekket deres fødder, får taget blodprøver, tjekket deres øjne og blodtryk. Alt bliver tjekket samme dag under samme tag. For at det kan virke får man taget billeder af øjnene ude på den enkelte afdeling og så sender de billederne ind til specialisterne på Øjenafdelingen på OUH, som analyserer dem med det samme. Humlen er, at når alle undersøgelser er lavet i løbet af et par timer, så kommer man ind til en diabeteslæge eller sygeplejerske og der bliver lagt en plan.

- Det vi hører fra patienten er, at det er en stor lettelse, at de ikke skal løbe rundt til alle mulige undersøgelser på flere forskellige afdelinger på flere forskellige dage. De er på sygehuset i nogle timer, og får tjekket det hele og kan gå hjem med en tryghed i, at alt er som det skal være eller en behandlingsplan, fortæller Jakob Grauslund.

Læge screener diabetespatients øjne i apparat og kan se resultatet på en anden skærm.

De andre regioner har kigget til Region Syddanmark og har kopieret modellen med tværfaglig øjenscreening, som har vist sig at være meget effektiv.

En sygdom du ikke kan holde fri fra

Diabetes er en sygdom uden udløbsdato og en sygdom du ikke kan holde fri fra. Det kan godt være tungt både fysisk og psykisk altid at skulle have i baghovedet, at man skal passe på, hvad man spiser og drikker, fordi det kan få store konsekvenser for helbredet senere i livet.

- Som læger tror jeg, at vi nogle gange er lidt for dårlige til at anerkende alt det folk faktisk gør. Vi skal passe på med ikke hele tiden at komme med en løftet pegefinger. Vi kan godt opmuntre lidt mere i stedet for at skælde ud, siger Jakob Grauslund.

Kunstig intelligens skal hjælpe med at screene øjne
Ligesom diabetes er en livslang, kronisk sygdom, og det er også livslangt, at mennesker med diabetes skal blive ved med at gå til øjenscreening.

Men mange er i mindre risiko end de har været tidligere, og det betyder at det nu er meget mere individuelt, hvor tit man skal have sine øjne screenet. Hvis man ikke har diabetiske forandringer i sine øjne, skal man nu kun screenes med to års mellemrum. Omvendt kan man også skulle screenes hver tredje måned, hvis der er udtalte forandringer.

Men det er omfattende, tidskrævende og dyrt at screene alle mennesker med diabetes. Derfor arbejder Jakob Grauslund og hans kolleger og samarbejdspartnere fra robotingeniørstudiet på SDU intenst på at lancere et computersystem, som via kunstig intelligens kan hjælpe øjenlægerne. Et såkaldt beslutningsstøtteværktøj, som vil gøre det meget hurtigere at tolke de mange billeder af folks øjne.

- Med den telemedicinske øjenscreening har vi i Region Syddanmark været foregangsregion, og nu er tilbuddet udbredt til hele regionen. Ligeledes forventer vi som de første i løbet af 2024 at få hjælp af den kunstige intelligens til at blive bedre til at analysere billederne, fortæller Jakob Grauslund.

Fakta:

Øjenspecialet er det speciale der ser flest patienter. Siden marts 2019 er 31.000 diabetespatienter blevet øjenscreenet på sygehusene i Region Syddanmark.

Der bliver screenet 7200 om året.

Herudover går mange personer med diabetes til øjenscreening hos deres egen privatpraktiserende øjenlæge.

Hvis man skal have behandling i øjnene bliver man henvist til øjenafdelingen i Sønderborg, Vejle eller Odense.

APPFWU02V