Skip til primært indhold

Tilbud om kikkertundersøgelse

Du vil modtage et tilbud om en kikkertundersøgelse, hvis der bliver fundet usynligt blod i din afføringsprøve.

Du vil modtage et tilbud om en kikkertundersøgelse, hvis der bliver fundet usynligt blod i din afføringsprøve.

En kikkertundersøgelse foregår ved, at du i dagene op til undersøgelsen skal spise efter en særlig plan. I døgnet op mod undersøgelsen får du et kraftigt afføringsmiddel, der tømmer tarmen. Derefter skal selve undersøgelsen foretages på et sygehus i enten Vejle, Nyborg, Esbjerg eller Aabenraa.

Du vil blive undersøgt ved hjælp af en tynd, bøjelig og styrbar kikkert – et såkaldt endoskop – der indføres i tarmen. Selve undersøgelsen varer 15-30 minutter.

Hvis du vil vide mere, kan du downloade Region Syddanmarks pjece om kikkertundersøgelse også kaldet koloskopi.

Hent pjecen: Koloskopiundersøgelser (pjece)

Hvad kan kikkertundersøgelsen vise?

Kikkertundersøgelsen kan vise tre forskellige scenarier.

25 procent af patienterne vil have en normal tarm. Det vil sige, at det blod, som laboranterne har fundet i din afføringsprøve kommer fra en lille rift, hæmoride eller noget andet ufarligt.

Omkring 65 procent vil have godartede polypper i tarmen, som kan fjernes ved hjælp af kikkerten og derefter sendes til undersøgelse. Ved at fjerne polypperne kan man forebygge, at der senere udvikles kræft.

Endeligt vil cirka 10 procent af dem, der får foretaget en kikkertundersøgelse, få konstateret egentlig kræft. I så fald sættes et pakkeforløb i gang, så videre udredning og behandling sker hurtigt. Der er flere måder at behandle kræften på, og den behandling, der vælges, afhænger af, hvor fremskreden kræften er.

Det er altså kun ganske få borgere, der rent faktisk får konstateret tarmkræft.
 
 

APPFWU02V