Skip til primært indhold

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 249 Røllum, Ensted og dele af 180b Stubbæk, Ensted i Aabenraa Kommune

Andreas Jensen Sten- og Grusforretning ApS har søgt om udvidelse af Røllum grusgrav. Udvidelsen vil foregå på matr.nr. 249 Røllum, Ensted og dele af 180b Stubbæk, Ensted. Andreas Jensen Sten- og Grusforretning ApS har derfor udarbejdet miljøkonsekvensrapport, som nu sendes i offentlig høring.

Andreas Jensen Sten- og Grusforretning ApS har søgt om udvidelse af Røllum grusgrav. Udvidelsen vil foregå på matr.nr. 249 Røllum, Ensted og dele af 180b Stubbæk, Ensted.

Det ansøgte areal er en udvidelse af en eksisterende, aktiv grusgrav og dækker endvidere dele af matriklerne nr. 175, nr. 71 og nr. 121 Røllum, Ensted. Da der skal medregnes ikke efterbehandlede arealer af den aktive grusgrav i det samlede areal, vil det ansøgte areal overstige ca. 30 ha

Når et indvindingsareal overstiger 25 ha er der krav om miljøkonsekvensrapport.

Andreas Jensen Sten- og Grusforretning ApS har derfor udarbejdet miljøkonsekvensrapport, som beskriver konsekvenserne af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

Miljøkonsekvensrapport samt ansøgning kan findes ved at trykke på nedenstående links. De kan også fremsendes ved henvendelse til Region Syddanmark ved lino@rsyd.dk eller tlf. 29201945.

Miljøkonsekvensrapport (pdf 19,6 mb)

ansøgning (pdf 7,9 mb)

Høringen løber fra 26. april 2023 til og med onsdag den 21. juni 2023. Høringssvar sendes til lino@rsyd.dk

Ifølge miljøvurderingsloven § 35 skal en miljøkonsekvensrapport i mindst 8 ugers offentlig høring. Yderligere skal det oplyses, hvorvidt andre stater bliver hørt. Ingen andre stater bliver hørt, da projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende indvirkninger på miljøet.

 

APPFWU01V