Skip til primært indhold

Takstblad for Specialcenter Syddanmark

Nedenstående takster er i 2022 prisniveau. Alle takster er pr. døgn. Taksterne for Elevhjem opkræves for 334 døgn. Taksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet med 1,96%. Der er ingen midlertidige reguleringer fra regnskab 2020 på centret, og der er derfor ikke indregnet reguleringer i taksterne for 2022.

Her kan du hente Specialcenter Syddanmarks takstblad i PDF 

Basis-og ydelsespakketakster

Prisen for en borger består af en basistakst og en ydelsespakketakst

Basistakster 2022

Basis takster 
Fuglemajgård, basistakst, døgn 1.093 kr. 
Kompasrosen, basistakst, døgn 1.222 kr.
Kompasrosen, basistakst, dag 355 kr. 
Midgaardhus §108, basistakst, døgn 1.370 kr.
Midgaardhus §107, basistakst, døgn 1.015 kr.
Midgaardhus, basistakst, dag 283 kr.
Østruplund, basistakst, døgn 995 kr.
Østruplund, basistakst, dag 231 kr.
Børne- og Ungehusene Udby, basistakst, døgn 1.409 kr.
Børne- og Ungehusene Udby §107, basistakst, døgn 1.275 kr.

Ydelsespakketakster - Specialcenter Syddanmark - voksen

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud og dagtilbud
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 317 kr.
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på dagtilbud er 2,33 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 106 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 159 kr.
2 14,0 476 kr.
3 21,0 793 kr.
4 28,0 1.110 kr.
5 35,0 1.427 kr.
6 42,0 1.744 kr.
7 49,0 2.061 kr.
8 56,0 2.378 kr.
9 63,0 2.695 kr.
10 70,0 3.012 kr.
11 77,0

3.329 kr.

12 84,0 3.646 kr.
13 -... ... ... kr. 

Dagtilbud

Dagtilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 2,3 53 kr.
2 4,7 159 kr.
3 7,0 265 kr.
4 9,3 371 kr.
5 11,7 477 kr.
6 14,0 583 kr.
7 16,3 689 kr.
8 18,7 795 kr.
9 21,0 901 kr.
10 23,3 1.007 kr.
11 25,7 1.113 kr.
12 28,0 1.219 kr.
13 -... ... ... kr.

Ydelsespakketakster - Specialcenter Syddanmark - Børne- og Ungehusene Udby

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 328 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 164 kr.
2 14,0 492 kr.
3 21,0 820 kr.
4 28,0 1.148 kr.
5 35,0 1.476 kr.
6 42,0 1.804 kr.
7 49,0 2.132 kr.
8 56,0 2.460 kr.
9 63,0 2.788 kr.
10 70,0 3.116 kr.
11 77,0 3.444 kr.
12 84,0 3.772 kr.
13 -... ... ... kr.

Øvrige takster

Øvrige takster
Elevhjem, H-gruppe tilbud 2.545 kr.
Elevhjem, H-gruppe tilbud, §107 2.428 kr.
Elevhjem, Ordinært tilbud 1.376 kr.
Elevhjem, Ordinært tilbud, §107 1.268 kr.
APPFWU02V