Skip til primært indhold

Takstblad for Specialcenter Syddanmark

Nedenstående takster er i 2024 prisniveau. Alle takster er pr. døgn. Ydelsestaksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet fra 2023. Basistaksterne og øvrige takster er pris- og lønfremskrevet fra 2023, og der er indregnet eventuelle ændringer som følge af ændringer i renteudgifter, belægning mm. Der er ingen midlertidige reguleringer fra regnskab 2022 på centret, og der er derfor ikke indregnet reguleringer i taksterne for 2024.

Her kan du hente Specialcenter Syddanmarks takstblad i PDF 

Basis-og ydelsespakketakster

Prisen for en borger består af en basistakst og en ydelsespakketakst

Basistakster 2024

Basis takster 
Fuglemajgård, basistakst, døgn 1.488 kr. 
Kompasrosen, basistakst, døgn 1.541 kr.
Kompasrosen, basistakst, dag 387 kr. 
Midgaardhus §108, basistakst, døgn 1.556 kr.
Midgaardhus §107, basistakst, døgn 1.140 kr.
Midgaardhus, basistakst, dag 331 kr.
Østruplund, basistakst, døgn 1.119 kr.
Østruplund, basistakst, dag 255 kr.
Børne- og Ungehusene Udby, basistakst, døgn 2.063 kr.
Børne- og Ungehusene Udby §107, basistakst, døgn 1.913 kr.

Ydelsespakketakster - Specialcenter Syddanmark - voksen

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud og dagtilbud
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 341 kr.
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på dagtilbud er 2,33 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 114 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 171 kr.
2 14,0 512 kr.
3 21,0 853 kr.
4 28,0 1.194 kr.
5 35,0 1.535 kr.
6 42,0 1.876 kr.
7 49,0 2.217 kr.
8 56,0 2.558 kr.
9 63,0 2.899 kr.
10 70,0 3.240 kr.
11 77,0

3.581 kr.

12 84,0 3.922 kr.
13 -... ... ... kr. 

Dagtilbud

Dagtilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 2,3 57 kr.
2 4,7 171 kr.
3 7,0 285 kr.
4 9,3 399 kr.
5 11,7 513 kr.
6 14,0 627 kr.
7 16,3 741 kr.
8 18,7 855 kr.
9 21,0 969 kr.
10 23,3 1.083 kr.
11 25,7 1.197 kr.
12 28,0 1.311 kr.
13 -... ... ... kr.

Ydelsespakketakster - Specialcenter Syddanmark - Børne- og Ungehusene Udby

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 354 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 177 kr.
2 14,0 531 kr.
3 21,0 885 kr.
4 28,0 1.239 kr.
5 35,0 1.593 kr.
6 42,0 1.947 kr.
7 49,0 2.301 kr.
8 56,0 2.655 kr.
9 63,0 3.009 kr.
10 70,0 3.363 kr.
11 77,0 3.717 kr.
12 84,0 4.071 kr.
13 -... ... ... kr.

Øvrige takster

Øvrige takster
Ydelser i eget hjem (§85) - timepris 475 kr.
Ledsagelse (§97) - timepris 419 kr.

 

APPFWU02V