Skip til primært indhold

Takstblad for Specialcenter Syddanmark

Nedenstående takster er i 2023 prisniveau. Alle takster er pr. døgn. Taksterne for Elevhjem opkræves for 334 døgn. Taksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet med 3,56%. Der er ingen midlertidige reguleringer fra regnskab 2021 på centret, og der er derfor ikke indregnet reguleringer i taksterne for 2023.

Her kan du hente Specialcenter Syddanmarks takstblad i PDF 

Basis-og ydelsespakketakster

Prisen for en borger består af en basistakst og en ydelsespakketakst

Basistakster 2023

Basis takster 
Fuglemajgård, basistakst, døgn 1.131 kr. 
Kompasrosen, basistakst, døgn 1.269 kr.
Kompasrosen, basistakst, dag 367 kr. 
Midgaardhus §108, basistakst, døgn 1.423 kr.
Midgaardhus §107, basistakst, døgn 1.045 kr.
Midgaardhus, basistakst, dag 294 kr.
Østruplund, basistakst, døgn 1.027 kr.
Østruplund, basistakst, dag 237 kr.
Børne- og Ungehusene Udby, basistakst, døgn 1.461 kr.
Børne- og Ungehusene Udby §107, basistakst, døgn 1.343 kr.

Ydelsespakketakster - Specialcenter Syddanmark - voksen

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud og dagtilbud
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 328 kr.
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på dagtilbud er 2,33 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 110 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 164 kr.
2 14,0 492 kr.
3 21,0 820 kr.
4 28,0 1.148 kr.
5 35,0 1.476 kr.
6 42,0 1.804 kr.
7 49,0 2.132 kr.
8 56,0 2.460 kr.
9 63,0 2.788 kr.
10 70,0 3.116 kr.
11 77,0

3.444 kr.

12 84,0 3.772 kr.
13 -... ... ... kr. 

Dagtilbud

Dagtilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 2,3 55 kr.
2 4,7 165 kr.
3 7,0 275 kr.
4 9,3 385 kr.
5 11,7 495 kr.
6 14,0 605 kr.
7 16,3 715 kr.
8 18,7 825 kr.
9 21,0 935 kr.
10 23,3 1.045 kr.
11 25,7 1.155 kr.
12 28,0 1.265 kr.
13 -... ... ... kr.

Ydelsespakketakster - Specialcenter Syddanmark - Børne- og Ungehusene Udby

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 340 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 170 kr.
2 14,0 510 kr.
3 21,0 850 kr.
4 28,0 1.190 kr.
5 35,0 1.530 kr.
6 42,0 1.870 kr.
7 49,0 2.210 kr.
8 56,0 2.550 kr.
9 63,0 2.890 kr.
10 70,0 3.230 kr.
11 77,0 3.570 kr.
12 84,0 3.910 kr.
13 -... ... ... kr.

Øvrige takster

Øvrige takster
Elevhjem, H-gruppe tilbud 2.650 kr.
Elevhjem, H-gruppe tilbud, §107 2.528 kr.
Elevhjem, Ordinært tilbud 1.433 kr.
Elevhjem, Ordinært tilbud, §107 1.320 kr.
APPFWU01V