Skip til primært indhold

Lovgivning og regler for akut behandling i Danmark

Læs om den gældende lovgivning og regler i forbindelse med akut behandling og fortsat sygehusbehandling i Danmark.

Lovgivning

Fra 1. juli 2019 bliver personer uden bopæl i Danmark opkrævet betaling for akut og fortsat sygehusbehandling under et midlertidigt ophold i Danmark.

Vi opkræver betaling direkte fra dig selv. Har du en forsikring, som dækker, skal du selv kontakte forsikringsselskabet.

Er du omfattet af retten til akut og forsat hospitalsbehandling, skal du dokumentere din ret.

Du kan læse mere om reglerne i Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark - se  vejledning nr. 9503 af 26/06/2021.

Hvem gælder reglerne for

Får du brug for akut og fortsat sygehusbehandling mens du opholder dig midlertidigt i Danmark, bliver du opkrævet betaling, med mindre du er omfattet af EU-reglerne eller en af de øvrige undtagelser.

Det betyder, at du i forbindelse med din undersøgelse og behandling på et hospital, bliver opkrævet betaling for de ydelser, du har modtaget.

Undtagelser

Du bliver som udgangspunkt ikke opkrævet betaling, hvis:

  • du har et gyldigt særligt sundhedskort
  • du har et gyldigt EU-sygesikringskort – EHIC, CRA EHIC og GHIC
  • du kan fremvise erstatningsblanket for det blå EU-sygesikringskort, der er gyldig, når du bliver behandlet
  • du kan dokumentere bopæl i Sverige, Norge, Finland eller Island ved at fremvise ID-oplysninger
  • du kan dokumentere bopæl i Færøerne eller Grønland ved at fremvise ID-oplysninger
  • du kan dokumentere, at du er under 18 år, når du bliver behandlet, ved at fremvise ID-oplysninger
  • du er under Udlændingestyrelsens forsørgelse (asylansøgere, udlændinge uden lovligt ophold, ansøger om humanitær opholdstilladelse)

Har du ikke den nødvendige dokumentation, bliver du opkrævet betaling.

Du kan muligvis søge refusion i dit hjemland, men det ændre ikke på, at du skal betale i Danmark.

Informeret samtykke og vilkår for behandling

Inden din behandling sættes i gang, bliver du informeret om din helbredstilstand og behandlingsmuligheder. Du får også at vide, at du muligvis selv skal betale for din behandling, så det kan indgår i dine overvejelser, inden du giver samtykke til behandlingen.

APPFWU01V