Skip til primært indhold

Lovgivning og regler for akut behandling i Danmark

Læs om den gældende lovgivning og regler i forbindelse med akut behandling og fortsat sygehusbehandling i Danmark.

Lovgrundlaget for at vi har lovhjemmel til at opkræve betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af borgere uden bopæl i Danmark bygger på både den danske og den europæiske lovgivning. 

Den danske lovgivning

Retten til sygehusbehandling i Danmark kan du læse om i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. §5 kan du læse på retsinformations.dk  

Der står blandt andet:  ”Personer, der ikke har bopæl her i landet, har ret til akut sygehusbehandling m.v. i opholdsregionen i tilfælde af ulykke, pludseligt opstået sygdom og fødsel eller forværring af kronisk sygdom m.v.

Du kan læse mere om reglerne i Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark - se  vejledning nr. 9503 af 26/06/2021.

Den Europæiske lovgivning

Der gælder særlige regler for EU/EØS-borgere og borgere fra Schweiz. Du kan læse om reglerne i ”Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz"

Derudover henviser vi ligeledes til følgende EU lovgivning:

APPFWU01V