Skip til primært indhold

Pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd

Danskernes forbrug og livsstil har en stor klima- og miljøbelastning. Region Syddanmark ønsker derfor at skabe ændringer, der kan bane vejen for et mere klimavenligt forbrug og adfærd.

Pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd

I pilotprojektet om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelserne er elever fra fem syddanske ungdomsuddannelser i gang med at udvikle og igangsætte handlinger, der kan bidrage til mere klimavenligt forbrug og adfærd på deres egen skole.

De fem skoler, der deltager i pilotprojektet, er:

  • Vejen Business College
  • Odense Katedralskole
  • EUC Syd, Tønderafdelingen
  • Svendborg Gymnasium
  • Kolding Gymnasium

Projektet blev igangsat august 2021.

Eleverne på de fem skoler har en central rolle i pilotprojektet. Det er en elevgruppe på 10-15 unge, der er drivkraft i forhold til at udarbejde en klimahandlingsplan og igangsætte de konkrete klimaindsatser.

Elevgruppen får hjælp af CONCITO’s klimaambassade, der faciliterer processen gennem workshops og faglige input.

Pilotprojektet består af følgende elementer:

  • Indledende temperaturmåling af, hvor klimavenligt forbrug og adfærd er på ungdomsuddannelsen.
  • Udviklingsforløb om klimavenligt forbrug og adfærd med udarbejdelse af klimahandlingsplan og efterfølgende igangsættelse af konkrete indsatser
    Mødeforum for klima på hver af de deltagende skoler.
  • Afsluttende konkurrence.

Hvis du vil vide mere om pilotprojektet, så kontakt:

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU01V