Skip til primært indhold

Flere mod STEM

Formålet med projektet er at skabe motivation for STEM-undervisningen på stx-gymnasier i Region Syddanmarks geografiske område, og dermed bidrage til rekrutteringen til de videregående STEM-uddannelser og til Region Syddanmarks målsætning om at give de syddanske unge kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet vil bidrage til at flere elever, herunder især flere piger, på de naturvidenskabelige studieretninger efterfølgende vælger en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse. Projektet vil øge og perspektivere elevernes viden om, opfattelse af og interesse for de videregående STEM-uddannelser og de tilhørende professioner via en systematisk og koordineret indsats, der når eleverne gentagne gange i løbet af deres gymnasieforløb. Projektet indebærer, at eleverne spiller et karrierelæringsspil i 1., 2. og 3. g, deltager i Science og Engineering Cup i 2. g og anvender en samtaleguide i 2. og 3. g.

I løbet af den treårige forsøgsperiode udvikles, afholdes og implementeres tre komplementerende aktiviteter:

 • Karrierelæringsspil.
 • Innovationskonkurrence ”Science & Engineering Cup”, hvor eleverne arbejder med problemstillinger relateret til FN’s Bæredygtighedsmål.
 • Samtaleguide til studievalg.

De tre komplementerende aktiviteter gør, at eleverne vil opleve mere motiverende STEM-undervisning og opnå større viden om uddannelses- og karrieremuligheder inden for STEM.

Ingeniørforeningen og Engineer the Future har allerede udviklet projektets aktiviteter, og det ansøgte projekt kan derfor karakteriseres som et udbredelsesprojekt. I projektet samarbejder fire syddanske gymnasier om at videreudvikle og kvalificere karrierelæringsspillet, samtaleguiden, innovationskonkurrencen Science and Engineering Cup og de tilhørende virksomhedsbesøg. Forud for deltagelsen i Science and Engineering Cup får eleverne et introduktionskursus til engineering-metoden, ligesom de fire gymnasiers lærere og studievejledere får introduktionskurser til engineering-metoden, karrierelæringsspillet og samtaleguiden.

Projektet har et særligt fokus på at øge pigernes interesse for STEM. På baggrund af observationsstudier af elever, skal der derfor udvikles en kønssensitiv spillevejledning til karrierelæringsspillet. Den kønssensitive spillevejledning skal understøtte lærere og studievejledere i at tilrettelægge karrierelæringsspillet og at kommunikere om karrierevalg på en måde, der ikke reproducerer kønsstereotypiske forventninger og forestillinger.

En mindre del af projektets budget skal anvendes til en målrettet kommunikationsindsats, der skal inspirere flere syddanske gymnasier til at deltage i Science and Engineering Cup og til at anvende karrierelæringsspillet.

Forventede resultater

 • 75 % af eleverne oplever, at de har fået større indsigt i egne kompetencer, og at de har gjort sig flere overvejelser om deres studievalg.
 • 75 % af eleverne oplever at have fået større indsigt i egne interesser samt studie- og karrieremuligheder inden for STEM-området.
 • 50 % af eleverne oplever brugbarheden af STEM-fagenes arbejdsmetoder i løsningen af samfundsrelevante problemstillinger.
 • 20 % flere elever overvejer at tage en STEM-uddannelse – og væksten er især båret af, at en større andel af de unge kvinder har flyttet deres holdning.

Projektets parter

 • Rosborg Gymnasium og HF
 • Fredericia Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Alssundgymnasiet
 • Engineer the Future

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 798.057,60 kr.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU02V