Skip til primært indhold

Responstider

Gennemsnitlig ambulanceresponstid i Region Syddanmark - kommune opdelt

Region Syddanmark opgør responstiden, som den tid der går fra den tekniske disponent på AMK-vagtcentral modtager en opgave, til den første bil er fremme på stedet. Der opgøres kvartalsvis og ud fra de servicemål, der er fastsat af regionsrådet.

For det præhospitale områder er der fastlagt nye servicemål og opgørelsesmetode for ambulanceresponstider - både for A-kørsler og B-kørsler.

Servicemålene, der er fastsat ud fra første sundhedsprofessionelle bil på stedet, er følgende:

  • 95 % af A-kørslerne skal søges nået inden for 15 minutter og
  • 95 % af B-kørslerne skal søges nået inden for 30 minutter.

Servicemål og responstider

Servicemålene for responstiderne er fastsat af Regionsrådet i Region Syddanmark og er fastsat ud fra de hastegrader som ambulancekørslen er inddelt i.

I nedenstående kan du læse om, hvad de forskellige kategorier indebærer og hvilken servicemål, der er fastlagt for kategorierne hver især.

Kørsel A: Ambulancekørsel med udrykning (blik og horn), som anvendes ved akut og livstruende sygdom eller tilskadekomst og ved trussel på førligheden.

Servicemål for A-kørsel: 95 % af kørslerne skal søges nået inden for 15 minutter.

Kørsel B: Ambulancekørsel med eller uden udrykning, som anvendes ved akut og alvorlig, men ikke livstruende sygdom eller tilskadekomst.

Servicemål for B-kørsel: 95 % af kørslerne skal søges nået inden for 30 minutter.

Kørsel C: Ambulancekørsel uden udrykning, som anvendes ved forudbestilte kørsler, eksempelvis overflytninger mellem sygehuse, planlagte indlæggelser, mindre hastende kørsler eller hjemkørsel, hvor der er behov for behandling undervejs.

Kørsel D: Liggende sygetransport, som anvendes ved forudbestilte kørsler, uden behov for behandling undervejs.

Servicemål for C- og D-kørsel for aflevering af patienter: Ankommer max. 60 minutter før aftale i 80 % af kørslerne.

Servicemål for C-kørsel: for afhentning af patienter: Afhentes max. 60 minutter efter aftale i 80 % af kørslerne.

Servicemål for D-kørsel for afhentning af patienter: Afhentes max. 120 minutter efter aftale i 80 & af kørslerne.

Kørsel E: Siddende patientkørsel, der kun anvendes i meget bergænset omfang.

 

Se aktuelle og historiske responstider.

APPFWU02V