Skip til primært indhold

Henvisningskriterier til vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Det er en betingelse, at du har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom, din tilstand skal være varig og din diagnose skal stå på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.

Kriterier du skal leve op til for at få en henvisning

Du har mulighed for at vederlagsfri fysioterapi, hvis du har et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. For at få vederlagsfri fysioterapi skal behandlingen have til formål at forbedre dine funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelser af funktioner.

Henvisningskriterier ved svært fysisk handicap:

  • Du har et svært fysisk handicap. Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap, beskrives således: "En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.”
  • Din tilstand er varig. En tilstand defineres som varig, når en alment praktiserende læge vurderer, at den vil vare i mindst fem år. Personer, der har følger efter ulykkestilfælde kan ikke opfylde varighedskriteriet før tidligst èt år efter ulykken.
  • Du er diagnosticeret med en sygdom eller tilstand, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. 

Henvisningskriterier ved progressiv sygdom:

  • Du har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.
  • Din tilstand er varig.
  • Din diagnose er klassificeret som en progressiv sygdom på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.

Hvordan får jeg en henvisning til vederlagsfri fysioterapi?

Du skal kontakte lægen for at høre om muligheden for at få en henvisning til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut.

Alle læger, eksempelvis læger på sygehuse og alment praktiserende læger, kan henvise til vederlagsfri fysioterapi.

For at modtage sygesikringstilskud eller vederlagsfri behandling skal du benytte en fysioterapeut, som har et ydernummer, dvs. har indgået overenskomst med Region Syddanmark.

På sundhed.dk finder du Sundhedsstyrelsens vejledning for vederlagsfri fysioterapi
 
 

APPFWU02V