Skip til primært indhold

Maksimale ventetider ved kræft og visse hjertesygdomme

Der gælder særlige regler for, hvor længe du må vente på undersøgelser og behandling, hvis der er mistanke om kræft, hvis du har fået konstateret kræft og ved visse hjertesygdomme. Disse regler hedder maksimale ventetider og er en patientrettighed.

Maksimale ventetider

De maksimale ventetider skal sikre, at du udredes og behandles hurtigt. Derfor skal du starte din udredning eller behandling for kræftsygdom eller visse hjertesygdomme inden for en nærmere bestemt tidsramme.

Det er den region, som du bor i, som bærer ansvaret for dit forløb. Hvis dit nærsygehus ikke kan overholde dine rettigheder inden for de fastsatte maksimale ventetider, skal sygehuset aktivt sørge for, at du bliver tilbudt henvisning til et andet sygehus i din egen region eller et sygehus i en anden region, et privathospital eller et udenlandsk sygehus. Din region har derved en handlepligt. 

Hvis det ikke er muligt for dit nærsygehus at finde et andet tilbud inden for de maksimale ventetider, skal sygehuset kontakte Sundhedsstyrelsen, hvis du som patient ønsker det. Dermed overtager Sundhedsstyrelsen handlepligten. Lykkes det heller ikke for dem at finde et konkret tilbud til dig, skal du hurtigst muligt have besked og information om, at du nu har ret til selv at finde et udrednings- eller behandlingstilbud.

Du skal altid give dit samtykke inden regionen må viderehenvise dig til et konkret tilbud på et andet sygehus.

Hvornår gælder reglerne om de maksimale ventetider ikke?

Hvis dit helbred har indflydelse på, at en undersøgelse eller en behandling skal udskydes, gælder de maksimale ventetider ikke. Dette gør sig gældende, hvis du har andre sygdomme, som først skal håndteres. Maksimale ventetider træder i kraft igen, når du helbredsmæssigt bliver vurderet egnet til at fortætte din udredning eller behandling.

Hvis du takker nej til en tilbudt tid på dit nærsygehus, der ligger inden for de maksimale ventetider, er regionen ikke længere forpligtet af reglerne om maksimale ventetider. De skal dog stadigvæk udrede og behandle dig hurtigst muligt.

Reglerne om de maksimale ventetider gælder ikke hudkræft eller kræftsygdomme, der kræver knoglemarvstransplantation.

Kræftpakker

Når du bliver henvist til sygehuset ved mistanke om en kræftsygdom, bliver du ofte henvist til en kræftpakke. Et kræftpakkeforløb er et beskrevet patientforløb med anbefalede tidspunkter og indhold for udredning, behandling og opfølgning. Formålet med de nationale pakkeforløb og opfølgningsprogrammer er at sikre, at du som patient oplever et veltilrettelagt og sammenhængende forløb uden unødig ventetid for at forbedre din prognose og din livskvalitet.

Det er ikke en patientrettighed, som er skrevet ind i sundhedsloven. Det er en hensigtserklæring.

Er du i tvivl?

Hvis du under din udredning for kræftsygdom eller visse hjertesygdomme eller i dit behandlingsforløb oplever at vente længere end de maksimale ventetider bestemmer, eller du er i tvivl, om reglerne er overholdt, har du flere muligheder.

Du kan:

  • Kontakte en forløbskoordinator på den afdeling, du er henvist til.
  • Kontakte en patientvejleder i Patientkontoret. Patientvejlederen er uvildig og vil vejlede dig i forhold til dine patientrettigheder.
  • Kontakte din praktiserende læge, som også har mulighed for at tage kontakt til den afdeling, du er henvist til.

Læs mere:

Maksimale ventetider er en patientrettighed, som er skrevet ind i sundhedsloven (§88).

Sundhedsloven (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme (retsinformation.dk)

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme (retsinformation.dk)

Oversigt over pakkeforløb for kræft - Sundhedsstyrelsen

APPFWU01V