Skip til primært indhold

Forureningsundersøgelser

Som grundejer af en forurenet grund har du forskellige muligheder for at få undersøgt din grund. Du kan vente på den evt. offentlige indsats, du kan selv betale eller du kan ansøge om en boligundersøgelse eller om optagelse i værditabsordningen.

Undersøgelsesmuligheder

Hvis din grund er kortlagt som forurenet, har du som udgangspunkt fire muligheder for at få en afgrænsende undersøgelse. Læs nærmere om de forskellige muligheder længere nede på siden:

  • Offentlige undersøgelser, hvor regionen foretager afgrænsende undersøgelser i prioriteret rækkefølge
  • Private undersøgelser, hvor du selv står for en afgrænsende undersøgelse
  • Værditabsordningen, såfremt du opfylder nogle betingelser kan du ansøge
  • Boligundersøgelse, såfremt du opfylder nogle betingelser kan du ansøge

Offentlige undersøgelser

Regionen foretager afgrænsende undersøgelser ud fra en løbende prioritering. Vi undersøger de værste forureninger først, og derfor kan der gå mange år, før vi undersøger en grund. Hvis forureningen udgør en risiko for grundvandet eller for menneskers sundhed, vil den indgå i regionens løbende prioritering.

Prioritering af de offentlige undersøgelser

Når en grund bliver kortlagt som forurenet, eller der er mistanke om forurening, vurderer vi, om forureningen truer grundvand, menneskers sundhed eller miljøet. Hvis vi vurderer, at der er en risiko, indgår grunden i vores løbende prioritering af hvilke grunde der skal undersøges nærmere.

Antallet af forurenede grunde er større end vi kan undersøge på en gang. Vi prioriterer derfor løbende, hvilke grunde der skal undersøges. Forurening, der udgør den største risiko, undersøges først. Derfor kan der gå flere år, inden en grund bliver undersøgt.

I mellemtiden kan regionen give grundejere og lejere råd om, hvordan de kan mindske den sundhedsmæssige risiko, der er ved at bo på en forurenet grund.

Private undersøgelse

Grundejeren kan vælge selv at betale for en afgrænsende undersøgelse. Det er en god ide at få hjælp fra et rådgivende firma, som har erfaring med jordforurening. Kontakt os, inden du sætter undersøgelsen i gang, så vi er enige om, hvad der skal undersøges og hvordan. ​ Det er ekstra vigtigt, hvis du overvejer selv at fjerne forureningen.

Værditabsordningen

Nogle boligejere kan få deres boliggrund undersøgt gennem værditabsordningen. Værditabsordningen gælder for boligejere, der ikke kendte til forureningen da de købte grunden. Ordningen hjælper til med at få grunden hurtigere undersøgt. En værditabsundersøgelse er kun for boliggrunde, hvor der er konstateret forurening, og hvor forureningen kan have betydning for brugen af hus og have. Du skal som boligejer selv søge regionen om at få din boliggrund omfattet af ordningen

Boligundersøgelse

Hvis du ejer en boliggrund, der er kortlagt som muligt forurenet - vi betegner det også vidensniveau 1 - har du mulighed på at få en indledende undersøgelse udført af regionen inden for 1 år. Det forudsætter blot, at du anmoder om det. Hvis der både er bolig og erhverv på ejendommen, undersøger vi kun boligen og de tilhørende opholdsarealer, fx haven

APPFWU01V