Skip til primært indhold

Bæredygtige lægemidler til hele Danmark

Med det syddanske initiativ ”Bæredygtige lægemidler sætter Region Syddanmark nu turbo på arbejdet med at udvikle tiltag, der reducerer klima- og miljøbelastningen fra lægemidler og mindsker medicinspild. Stærke partnerskaber med private, kommunale, regionale og nationale aktører skal sørge for, at det kommer sundhedsvæsenet i hele Danmark til gavn.

Sundhedsmedarbejder står med forskellige medicin-pakninger i hænderne

Det syddanske initiativ "Bæredygtige lægemidler" skal bidrage til en målbar reduktion i klima- og miljøbelastningen forbundet med produktion, forbrug og bortskaffelse af lægemidler – ikke blot på de syddanske syghuse, men i hele det danske sundhedsvæsen.

Medicin udleder CO2, når det produceres, transporteres, forbruges og bortskaffes. Det er en national udfordring, der kan måles i hele sundhedsvæsenet i regionerne, i kommunerne og hos de praktiserende læger. Alene i Region Syddanmark kommer en fjerdedel af sygehusenes klimaaftryk fra den medicin, der bliver brugt til behandling af patienter.

Det skal det syddanske initiativ ”Bæredygtige lægemidler” gøre noget ved. Initiativet skal – i tæt samarbejde med de øvrige regioner og Amgros, som er den nationale organisation til sikring af lægemidler på de offentlige danske hospitaler, samt en række øvrige interessenter og samarbejdspartnere – bidrage til en målbar reduktion i klima- og miljøbelastningen forbundet med produktion, forbrug og bortskaffelse af lægemidler – ikke blot på de syddanske syghuse, men i hele det danske sundhedsvæsen.

Region Syddanmark skal drive grøn omstilling frem

Region Syddanmark får lead-ansvar og skal drive sundhedsvæsenets grønne omstilling af lægemidler Initiativet Bæredygtige Lægemidler er nemlig en direkte udløber af, at Danske Regioner har udpeget Region Syddanmark som lead-region på lægemiddelområdet.

Det betyder, at Region Syddanmark på nationalt niveau skal stå i spidsen for at drive den grønne omstilling inden for netop dette område og bliver ansvarlig for at teste løsninger, skabe resultater og formidle viden, der skal skabe mindre spild af lægemidler, mindre klimabelastende produkter og stille krav til produktion, forbrug og bortskaffelse. Dette vil ske i et formaliseret samarbejde med Amgros, som har nationalt lead på ’Medicin – grønne kriterier’.

I tråd med regionens klimamål

Opgaven med at mindske miljø- og klimabelastningen fra lægemidler er et vigtigt indsatsområde for Region Syddanmark og skal bidrage til, at regionen når sit ambitiøse klimamål om at mindske sin CO2-udledning med mindst 35 pct. inden 2030 sammenlignet med 2020.

Odense Universitetshospital bliver et nationalt flagskib 

Region Syddanmark har allerede igangsat flere klimaindsatser på lægemiddelområdet, fx en kortlæggelse af medicinspildet på Svendborg Sygehus og på hospice samt et projekt, hvor klimaskadelige sprayinhalatorer erstattes med mindre klimabelastende pulverinhalatorer.

Projekterne har været forankret i Afdelingen for Farmakologi på Odense Universitetshospital, som sammen med det stærke syddanske udviklingsmiljø inden for sundhedsinnovation også skal være motoren i initiativet Bæredygtige Lægemidler. På den måde bliver Odense Universitetshospital bliver et nationalt flagskib for arbejdet med bæredygtige lægemidler.

Viden og løsninger skal udbredes i hele landet via nationalt forum 

Regionsrådet har 27. maj 2024 bevilliget i alt fire mio. kr. til initiativet Bæredygtige Lægemidler. Pengene skal bl.a. bruges til at afdække og udvikle konkrete regionale klimatiltag, der skal reducere lægemidlers samlede klima- og miljøbelastning.

Hvis klimaeffekten er positiv, skal tiltagene udbredes til resten af Danmark. Der skal etableres og udvikles et nationalt forum for bæredygtige lægemidler under det tværregionale forum for koordination af medicin, så viden og løsninger kan blive bredt ud til alle regioner.

 

APPFWU01V