Skip til primært indhold

Læger og sygeplejersker tester flergangsoperationshue

Der skal være færre forbrug-og-smid-væk-produkter på de syddanske sygehuse.

Flergangsoperationshuen er blevet testet på Ortopædkirurgisk Operationsafsnit på Sygehus Lillebælt i Vejle.

200.000 operationshuer går op i røg

Når patienter bliver opereret på sygehusene, bliver der brugt store mængder engangsprodukter i metal, plast, papir og tekstil. 

Hvert år bruger de syddanske sygehuse f.eks. mere end 200.000 engangsoperationshuer. Efter brug bliver huerne kasseret og sendt til forbrænding. Det er ressourcetungt, og det påvirker sygehusenes CO2-aftryk negativt.

Læger og sygeplejersker tester flergangshuer

Gennem vinteren 2022 og foråret 2023 har læger og sygeplejersker på Ortopædkirurgisk Operationsafsnit på Sygehus Lillebælt i Vejle testet, om engangshuerne kan erstattes af flergangshuer. I forsøget testede de en flergangshue lavet af genanvendelige materialer.

Testen viser, at flergangsoperationshuen:

  • giver samme rene miljø på operationsstuen som engangsoperationshuer
  • er et grønnere valg end engangshuer
  • mindsker affaldsmængden efter en operation.

Flergangsbrug gavner klimaet

En af de måder, de syddanske sygehuse kan mindske deres klimaaftryk på, er ved at bruge færre engangsprodukter og i stedet købe produkter, der kan bruges flere gange. Derfor arbejder Region Syddanmark videre med muligheden for at udfase brug engangsoperationshuerne, hvor det er muligt. 

Foto af operationshuer. Til venstre ses engangshuen til højre flergangshuen, der er blevet testet på Ortopædkirurgisk Operationsafsnit på Sygehus Lillebælt i Vejle

APPFWU01V