Skip til primært indhold

Kølevand fra scannere varmer patientstuer op

På OUH Odense udvikler 13 store scannere masser af varme. Den skal de af med, og det sker på en energibesparende og klima-klog måde. Kølevandet bruges nemlig til at varme patientstuer og kontorer op med.

Funktionsleder Lars Kildelund, afdelingen for bygningsdrift og -service på OUH står foran en af de store MR-scannere  på OUH

Funktionsleder Lars Kildelund står foran en af de store MR-scannere på OUH. Tidligere gik overskudsvarmen fra scannere til spilde, men nu bruges den til at opvarme patientstuer med

Når de store MR- eller PET-scannere på OUH Odense er i funktion og hjælper med at afdække, om en patient har haft en hjerneblødning, har svulster, organskader eller et avanceret brud, udvikler de en masse varme. Den varme skal de af med, og derfor køles scannerne ned.

I dag sker afkølingen af de store scannere med vand, men tidligere var scannerne kølede på individuelle splitkøleanlæg. Den varme luft blev set som et spild-produkt og ledt ud i det fri – kun til glæde for gråspurvene.

Vandkøling giver muligheder

- Når det sker med vand i dag, er det, fordi det giver os mulighed for at udnytte varmen fra scannerne på en klima-klog og energibesparende måde, fortæller funktionsleder Lars Kildelund, afdelingen for bygningsdrift og -service på OUH.

Systemet fungerer kort sagt sådan, at scannerne køles ned med vand. Det opvarmede vand bruges til at varme luften op i ventilationssystemet via en varmeveksler i de væskekoblede ventilationsanlæg, og den varme luft ledes derefter ud på patientstuer og kontorer.

Scannerne har højt energiforbrug

- Når det giver rigtig god mening at tænke i genbrug af varme fra scannere, er det, fordi energiforbruget er meget højt, bare ved at scannerne er tændt. Når de er i brug, sker der yderligere et peak i energiforbruget og dermed udvikling af varme, fortæller Lars Kildelund.

Således har 11 scannere, en cyklotron og en fordelingstavle et elforbrug på 439.000 kWh på et år. Ved at genanvende køleenergien fra scannerne til opvarmning af sygehuset spares der det, der svarer til hele 1,3 mio. kWh på opvarmningskontoen. 1,3 mio. kWh svarer til knap 300 husstandes årlige forbrug, hvis husstanden består af to voksne og to børn.

Mindre energi er mindre CO2-aftryk

Lars Kildelund har ikke beregnet, hvad genanvendelsen betyder for OUH’s CO2-aftryk.

- Det kommer jo an på, om energien kommer fra Facebook-overskudsvarme eller fra vindmøller. Men vi går efter at spare på energien, og på den måde understøtter vi dagsordenen om at spare CO2.

Forbedret system på det nye OUH

Systemet med genanvendelse kommer også til at være en del af det nye OUH’s opvarmning.

Her forbedres systemet, ved at to store vandtanke på i alt 2000 kubikmeter køles ned om natten, når strømmen er billig, og så kan det kølige vand fra tankene bruges til nedkøling, når strømmen er dyr.

- Man kan sige, at vi får to kæmpestore køle-termokander, siger Lars Kildelund med et smil og slår fast:

- Jeg går altid efter at spare energi. Derfor går jeg efter, at det kan vandkøles. Det er nemlig vigtigt at se på, for kan du let samle noget varme op, så kan du også let bruge varmen til at forvarme et ventilationsanlæg. Og løsningen kan sagtens overføres til andre sygehuse i regionen, slår han fast.

APPFWU01V