Skip til primært indhold

Skift fra oliefyr til jordvarme barberer CO2-udledning med 85 procent

Region Syddanmark er i fuld gang med at realisere klimastrategiens mål om at nedbringe udledningen af CO2. To sociale institutioner omlægger varmeforsyningen fra oliefyr til jordvarme og fra naturgas til fjernvarme.

Socialområdet og Bygningsafdelingen samarbejder om at omlægge varmekilderne på de to sociale boinstitutioner Fuglemajgård i Jels og Egely i Nørre Aaby.

Det er energikonsulent Jonas Nyboe Mølholm og bygherregådgiver Leif Nielsen fra Bygningsafdelingen, der har snor i de to konkrete projektet, og ud over Fuglemajgård og Egely står endnu fem matrikler for at skulle omlægge varmeforsyningen fra fossile til mere CO2-venlige varmekilder.

Fuglemajgård får jordvarme

På botilbuddet Fuglemajgård i Jels går projektet ud på at udskifte et oliefyr fra 2007 med jordvarme. Arbejdet startede i slutningen af 2022 og forventes at være færdigt i forsommeren 2023. Da man undervejs er stødt på fundamenter fra en gård, har det lagt noget tid til færdiggørelsen. Men det betyder ikke noget i forhold til varmegevinsten.

  • Ved at skifte oliefyret ud med et jordvarmeanlæg sparer Fuglemajgård atmosfæren for omkring 40 tons CO2 om året. Det svarer til en reduktion på hele 85 procent af den årlige CO2-udledning.
  • Jordvarmeanlægget forbruger ca. en fjerdedel mindre energi på opvarmningen af Fuglemajgård, sammenlignet med oliefyret. Energibesparelsen udmøntes på baggrund af jordvarmeanlæggets høje SCOP, som er en indikation af anlæggets effektivitet.

Omlægningen beløber sig til ca. 1,6 mio. kr. og har en tilbagebetalingstid på ca. 14 år.

Fuglemajgård er et botilbud til voksne med udviklingshæmning, beliggende i Jels. Afdelingen arbejder med voksne, som er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd. Fuglemajgård er normeret til 11 borgere og har 11 toværelseslejligheder på 74 eller 81 kvadratmeter, tre fælles opholdsstuer, café og køkken.

Egely får fjernvarme

På Egely i Nørre Aaby går projektet ud på at udskifte naturgasfyr med fjernvarme. Projektet er ved at blive projekteret nu og planlægges færdigt i sommeren 2024. Fjernvarmeværket står for at lægge en hovedledning ud, mens Egely betaler udgiften til tilslutningsledningen.

  • Ved at skifte fra naturgas til fjernvarme vil der være en reduktion på 53 tons CO2 om året. Det svarer til 65 procent af den årlige CO2-udledning

Omlægningen beløber sig til ca. 1 mio. kr. og sparer Egely ca. 250.000 kr. om året i varmeomkostninger. Investeringen har således en tilbagebetalingstid på omkring fire år.

Egely er en sikret døgninstitution til kriminalitetstruede børn og unge mellem 15 og 17 år. Institutionen har fire boafdelinger hver med fem værelser samt køkken-, opholds- og beskæftigelsesfaciliteter. Egely har desuden en skole- og værkstedsbygning, en lille hal og et træningsrum.

Klimaet spares årligt for CO2-udledning svarende til 45 danske huse

Det er et af målene i Region Syddanmarks klimaarbejde at nedbringe udledningen af CO2 og andre klimagasser i Region Syddanmark. Læs mere om regionens indsatser inden for grøn omstilling.

I følge Bygningsafdelingen, Region Syddanmark betyder omlægningen af varmeforsyningerne på Fuglemajgård og Egely, at klimaet spares for omkring 93 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra mere end 45 danske huse årligt.

Til beregningen er brugt, at et gennemsnitligt dansk hus med fjernvarme har et elforbrug på ca. 4.500 kWh/år samt et varmeforbrug på 18.100 kWh/år. Det gennemsnitlige danske hus udleder derfor ca. 2 tons CO2/år. 

APPFWU01V