Skip til primært indhold

Redegørelsen for Grøn omstilling

Her finder du regionens redegørelser over egen klima- og miljøbelastning samt ressourceforbrug.

Region Syddanmarks årlige redegørelse for Grøn omstilling beskriver overordnet de energi- og miljømæssige påvirkninger, der følger regionens aktiviteter. Redegørelsen for Grøn omstilling følger op på Klimastrategiens målsætninger for regionen som virksomhed og fortæller desuden om særlige indsatser og initiativer, der har til formål at begrænse virksomhedens aktiviteters skadelige påvirkninger af klimaet og det ydre miljø.

For at kunne følge regionens energiforbrug og miljøaftryk tæt, udkommer der samtidig en halvårlig afrapportering på den grønne omstilling. Den halvårlige udgave giver et kortfattet overblik, og dækker tidsmæssigt en 6 måneders periode fra januar til og med juni. Den helårlige afrapportering ved årsskiftet giver en mere grundig gennemgang af regionens energi- og miljøaftryk og en nærmere vurdering af målopfyldelse på klimastrategiens mål.

 

 

Hvis du vil vide mere om redegørelserne for Grøn omstilling, så kontakt: 

Michael Dam

Projektleder

Bygningsafdelingen


20984139
APPFWU01V