Skip til primært indhold

Tage Petersen, Venstre

Tage Petersen er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor han repræsenterer Venstre. Her finder du kontaktoplysninger på Tage Petersen.

Tage Petersen
Skærtoft 10
6440 Augustenborg
Tlf.: 61 36 60 22
Mail: tp@rsyd.dk

 

Tage Petersen

Medlem af:

Præhospitaludvalget

Udvalget for regional udvikling


Udpeget til:

Bestyrelsen for Business College Syd

Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab

Bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland

Fælles politiske styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Generalforsamlingen for Jysk Linnedservice

Koordinationsudvalget for den regionale udviklingsstrategi og kommunernes planstrategier

Koordinator for Regins Syddanmarks Uddannelsespanel

Fordelingsudvalg Sydvestjylland

APPFWU02V