Skip til primært indhold

Generelt om muligheden for at få tilskud til anden planlagt behandling

Er du sygesikret i Danmark, har et gyldigt sundhedskort, kan du søge om tilskud til behandling foretaget i et andet EU/EØS-land. Du kan også søge om tilskud ved Region Syddanmark, hvis du er blevet behandlet af en praktiserende sundhedsperson i et andet EU/EØS-land (dog ikke Schweiz).

Regionen kan blandt andet yde tilskud til følgende ydelser:

  • Almen lægehjælp
  • Speciallægehjælp (kræver henvisning, dog ikke for øre-næse-halslæge og øjenlæge)
  • Tandpleje og tandbehandling (ansøgninger om tilskud til børnetandpleje skal sendes til den kommune, du bor i)
  • Kiropraktisk behandling
  • Fysioterapeutisk behandling (kræver henvisning), (ansøgninger om tilskud til vederlagsfri fysioterapi skal sendes til den kommune, du bor i)
  • Fodterapeutisk behandling (kræver henvisning)
  • Psykologisk behandling (kræver henvisning)
  • Briller til børn under 16 år (briller/linser til personer over 16 år er ikke tilskudsberettiget) OBS: Ansøgningen skal sendes til den kommune, barnet har bopæl i.


Hent listen over de sundhedsydelser, regionen giver tilskud til.

Information om lægehenvisning

Udgifter til behandling, der i Danmark kræver lægehenvisning, kan der kun ydes tilskud til, hvis der forud for behandlingen foreligger en gyldig henvisning. Det gælder også, hvis der ikke er krav om lægehenvisning i det land, hvor du har modtaget behandlingen.

Tilskud til medicinudgifter

Det er Lægemiddelstyrelsen, der administrerer tilskud til medicin og ansøgning om tilskud skal derfor sendes til dem. 

Læs mere om tilskud til medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

APPFWU01V