Skip til primært indhold

Sådan er syddanskernes sundhed

Fakta om syddanskernes sundhed

Forskel i middellevetiden

- Der er forskel på, hvor længe mænd og kvinder lever. Også geografisk set.

På Fyn er middellevetiden for mænd 79 år, mens sydjyske mænd bliver lidt ældre, 79,5 år i gennemsnit.

- Fynske kvinder bliver i gennemsnit 83,3 år, mens kvinder i Sydjylland lever, til de bliver 83,5 år. 

På landsplan er middellevetiden for mænd 79,3 år, mens kvinder i Danmark i gennemsnit bliver 83,2 år.

- For begge køn er middellevetiden stort set steget uafbrudt siden starten af 1990'erne. 

Singlemænd lever kortere tid

- Antallet af enlige, barnløse mænd vokser. Singlemænd lever syv år kortere end mænd i parforhold, mens singlekvinder "kun" lever halvt så meget kortere, end kvinder i parforhold gør.

- Efter tabet af en partner har kvinder forhøjet risiko for at begå selvmord i cirka et halvt år, mens mænd, der mister en partner, har forhøjet selvmordsrisiko i op til fem år.

Kvinder døjer mere med det mentale

- Hvor mænd i højere grad end kvinder døjer med livsstilssygdomme, er der flere kvinder end mænd, der har et dårligt mentalt helbred. Kvinder lider mere af angst og depression end mænd.

- Kvinder har det også sværere med sig selv. Der er flere kvinder end mænd, der har lavt selvværd, og det er især yngre kvinder, der har problemer med selvværdet. 12,8 % af de yngre syddanske kvinder vurderer selv, at de har lavt selvværd, mens tallet blandt yngre mænd er 7,3 %.

Flest kvinder i venteværelset

- Mænd går ikke så tit til læge som kvinder. Særligt yngre mænd, helt op i 50’erne, er sjældnere gæster i de praktiserende lægers venteværelser.

- Når mænd runder de 60 år, begynder de dog at gå næsten lige så meget til læge som kvinderne.

- I Region Syddanmark er der cirka tre ud af 10 mænd (29,7 %), der ikke har været til læge i det seneste år. Blandt syddanske kvinder er der to ud 10 (17,6 %), der ikke har aflagt lægen et besøg i et år.

Kilder: Sundhedsprofilen 2017, Sundhedsstyrelsens rapport om sygdomsbyrden i Danmark, 2015, Nyt fra Danmarks Statistik feb. 2020, Forum for Mænds Sundhed og Praksisafdelingen i Region Syddanmark.

APPFWU01V