Skip til primært indhold

Budget og regnskab

Læs om regionens økonomi og find aktuelle og tidligere budgetter samt årsrapporter med ledelses- og regnskabsberetninger

3 kasser med særskilt finansiering

Region Syddanmarks økonomi er opdelt i 3 aktivitetsområder med særskilt finansiering. Regionen har ingen ret til at udskrive skat, men finansieres af staten og  bidrag fra kommuner.

Regionens økonomi er opdelt i følgende aktivitetsområder:

  • Sundhed
  • Social og specialundervisning

  • Regional Udvikling.

Regionens løbende indtægter er som udgangspunkt reserveret til ét af de 3 aktivitetsområder. Det gælder både for tilskuddene fra staten og bidragene fra kommunerne.

Opdeling af regionens økonomi indebærer, at der ikke kan foretages tværgående prioritering mellem aktivitetsområderne. Opdelingen indebærer også, at der ved brug af fordelingsnøgler skal foretages en fordeling af administrative fællesomkostninger samt de finansielle omkostninger på hvert af de 3 aktivitetsområder.

 

Kontakt

Kasper Breum Petersen

Økonomidirektør

Økonomistaben


61 61 49 36
APPFWU02V