Skip til primært indhold

HR Ledelsesakademiet

Ledelse, E-læring og kursusadministration er hovedområderne for HR Ledelsesakademiet.

HR Ledelsesakademiet bistår ledelses- og kompetenceudvikling i hele Region Syddanmark. Afdelingen sikrer, at løbende forbedringer og udvikling øger kvaliteten til fordel for både borgere, patienter og medarbejdere. På tværs af sygehusene, psykiatrien, socialområdet og regionshuset arbejder HR Ledelsesakademiet med de konkrete udfordringer og skaber sammenhæng med de strategiske dagsordener på lokalt og regionalt niveau. Afdelingen understøtter også større udviklingstiltag, når behovet er af regional karakter.

Afdelingens medarbejdere er erfarne specialister på områder som ledelse og organisation, E-læring, kompetenceudvikling og kursusadministration. Derfor kan de hjælpe med mange forskellige typer udfordringer, når der skal arbejdes med læring og udvikling i Region Syddanmark.

Ledelseskonsulenterne koordinerer de regionale strategiske tilbud for ledere som fx Ledelse i et digitalt sundhedsvæsen, Ledelsestræf, SYDTALENT og Ledelsesudvikling for læger.

Ledelseskonsulenterne tilbyder også lokalt tilpassede konsulentydelser, herunder blandt andet støtte til reorganisering på enheds- eller afdelingsniveau, effektiv træning af ledelsespar, ledergrupper og ledere eller støtte til at styrke det tværorganisatoriske arbejde. Derudover tilbyder ledelseskonsulenterne coaching i form af sparring til ledere og ledergrupper med henblik på at styrke ledelse, udvikling, effektiv drift og et sundt arbejdsmiljø.

E-læringskonsulenterne designer og producerer E-læring fra A-Z i samarbejde med klinikere og sundhedsprofessionelle i hele regionen. E-læringen indgår i blended learning-forløb, som tilrettelægges ud fra det konkrete behov på enhederne. Inden for de seneste år har e-læringskonsulenterne i samarbejde med fagpersoner fx udviklet systemtræning til EPJ Syd, interaktive film om Fælles Beslutningstagning og digital simulationstræning i trakeostomipleje.

Kursus- & supportteamet planlægger og udbyder en lang række kursus- og efteruddannelsesaktiviteter til regionens medarbejdere i tæt samarbejde med faglige koordinatorer. 

Kursuskonsulenterne administrerer bl.a. kurser til regionshuset, understøtter mange af HR Ledelsesakademiets aktiviteter ift. ledelsesudvikling samt regionale sundhedsfaglige efteruddannelser. Teamet hjælper desuden med praktisk planlægning og afvikling af større regionale temadage og konferencer såsom Arbejdsmiljøkonferencen og Læringsseminar for den Syddanske Forbedringsmodel.

APPFWU02V