Skip til primært indhold

HR Ledelsesakademiet

Ledelse, E-læring og kursusadministration er hovedområderne for HR Ledelsesakademiet.

HR Ledelsesakademiet bistår ledelses- og kompetenceudvikling i hele Region Syddanmark. Afdelingen sikrer, at løbende forbedringer og udvikling øger kvaliteten til fordel for både borgere, patienter og medarbejdere. På tværs af sygehusene, psykiatrien, socialområdet og regionshuset arbejder Ledelsesakademiet med de konkrete udfordringer og skaber sammenhæng med de strategiske dagsordener på lokalt og regionalt niveau.

Afdelingens medarbejdere er erfarne specialister på områder som ledelse og organisation, E-læring, kompetenceudvikling og kursusadministration. Derfor kan de hjælpe med mange forskellige typer udfordringer, når der skal arbejdes med læring og udvikling i Region Syddanmark.
Kompetenceudvikling er en stor del af hverdagen på de lokale arbejdspladser. Til tider understøtter afdelingen også større udviklingstiltag, der berører mange på tværs af regionen, og når behovet er af regional karakter, kan Ledelsesakademiet hjælpe på forskellig vis.

Afdelingens ydelser er primært inden for følgende tre områder:

  • Ledelse og organisation: Ledelsesakademiet koordinerer de regionale strategiske tilbud for ledere som fx Ledelse i et digitalt sundhedsvæsen, LedelsesTræf, Sydtalent og Ledelsesudvikling for læger. Ledelseskonsulenterne tilbyder også lokalt tilpassede konsulentydelser, samt coaching og sparring til ledere og ledergrupper.
  • E-læring: E-læringsdesignerne designer og producerer E-læring fra A-Z og har inden for de seneste år fx udviklet E-læring om EPJ Syd, Fælles Beslutningstagning og Acadre.
  • Sundhedsfaglig efteruddannelse, temadage og konferencer: Kursuskonsulenterne supporterer regional sundhedsfaglig efteruddannelse bl.a. inden for akutsygepleje, sårbehandling, palliation og kardiologi i tæt samarbejde med faglige koordinatorer. Kursuskonsulenterne hjælper også med praktisk og administrativ planlægning af større regionale temadage og konferencer. Kursusadministrationen af både fysiske og digitale kurser sker via Plan2Learn.
APPFWU02V