Skip til primært indhold

Ledelsesudvikling

Ledelse udøves og udvikles i Region Syddanmark på lokalt og regionalt niveau for at sikre fokus på såvel den daglige drift og kultur som fælles dagsordener.

Regionale lederudviklingstilbud

Det er attraktivt og spændende, men kan også være udfordrende at være leder. Derfor er løbende kompetenceudvikling helt centralt. Uanset om du er ny eller erfaren leder, er der gode udviklingsmuligheder både lokalt og regionalt. Aktuelt udbydes følgende regionale programmer:

Ledelsesudvikling for læger er et tværregionalt udviklings- og talentforløb for afdelingslæger.

Forløbet giver talentspirer mulighed for at vokse i forhold til hverdagens opgaver med at bedrive ledelse, og samtidig giver det et indblik i mulighederne ved at gøre karriere som leder.

Læs et opslag om Ledelsesudvikling for læger på LinkedIn.

Som medarbejder i Region Syddanmark kan du læse mere om forløbet på regionens intranet.

Ledelse i et digitalt sundhedsvæsen er målrettet ledere i Region Syddanmark. Forløbet består af online læringsmaterialet, som kan tilgås individuelt, i ledergruppen eller som led i en faciliteret proces.  

Forløbet giver ledere klarhed over og værktøjer til at navigere i ledelsesopgaver, -roller og kompetencer i et digitalt sundhedsvæsen, og samtidig bidrager forløbet til at skabe et fælles sprog blandt ledere.

Som medarbejder i Region Syddanmark kan du læse mere om forløbet på regionens intranet.

SYDTALENT er et talentforløb for fremtidens afdelingsledere i hele regionen. 

Programmet understøtter Region Syddanmarks aktuelle situation med fokus på udvikling af funktionsledere og styrkelsen af lederkompetencer blandt talenter med det formål at sikre en pipeline med både ambition og fagligt højt niveau til afdelingslederniveau.

Som medarbejder i Region Syddanmark kan du læse mere om forløbet på regionens intranet.

Ledelsestræf er målrettet sygehus- og afdelingsledelser i Region Syddanmark og har videndeling på tværs af regionen i fokus.

Hvert træf har et fagligt tema, som udvælges af koncernledelsesforum. Tidligere har temaer som Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, Patientinddragelse og Samarbejdet i den tværfaglige opgaveløsning været på dagsordenen.

Ledelsestræf afholdes to gange årligt.

Som medarbejder i Region Syddanmark kan du læse mere om Ledelsestræf på regionens intranet.

Susanne Hoffmann Andersen

Afdelingschef

HR Ledelsesakademiet


22184538
APPFWU02V