Skip til primært indhold

Samarbejde kræver tid og engagement

Brørup Sundhedscenter blev indviet i 2011 og var dermed regionens første sundhedscenter med både praktiserende læger samt kommunale og regionale tilbud. Erfaringen efter otte år er, at centret skaber tryghed for borgerne, men også at samarbejdet mellem husets fagpersonale kræver tid og engagement, og at man har med de samme patientgrupper at gøre.

Hvordan udvikler samarbejdet sig i et sundhedshus, når en række kommunale og regionale sundhedstilbud over en årrække bor side om side med praktiserende læger, og nye tilbud løbende kommer til?

I Brørup ligger regionens ældste sundhedshus. Tre mennesker, som arbejder i huset, sætter ord på samarbejdet og den gevinst, borgerne høster af at have flere tilbud samlet under samme tag. 

Kendskab giver venskab

Fysioterapeut Christina Røjbæk er en af de tre. Hun arbejder i Vejen Kommunes livsstilsafdeling og har været med helt fra starten, da sundhedscentret blev indviet i 2011.

- Det er spændende at være i et hus med så meget energi og så mange muligheder. Hvor alle faggrupper møder ind med et ønske om at gøre det bedste for borgerne, fortæller Christina Røjbæk.

Hun oplever, at hendes afdeling har et fint samarbejde med den regionale veneklinik i huset og med lokalpsykiatrien, da de har mange af de samme patienter. Men hun indrømmer samtidig, at samarbejdet sagtens kunne være endnu tættere.

- Samarbejde kommer ikke fra den ene dag til den anden – og det kommer ikke af sig selv. Det er ikke uvillighed, men der er så mange muligheder for samarbejde, at det kan være svært at overskue. Samtidig bliver der hele tiden skiftet ud i personalet, så man skal være på dupperne. Men det er da klart en fordel, hvis murene mellem de forskellige sundhedstilbud bliver brudt ned, og vi bruger hinanden noget mere.

Hun påpeger også, at man er nødt til at investere tid og energi i samarbejdet, og at ledelsen skal give grønt lys til, at man bruger tid på at lære hinanden at kende. For kendskab giver venskab.

Engagementet var stort i begyndelsen

Praktiserende læge Philip Holm-Hansen er en ud af fem praktiserende læger i Brørup Lægehus, som flyttede ind i sundhedscentret allerede i 2010 – ét år før den officielle indvielse. Dermed var lægerne og sundhedscentret med til at løse de daværende udfordringer med at få praktiserende læger til at slå sig ned i området.

- Engagementet var stort i begyndelsen – og vi fik hurtigt et godt samarbejde med både sundhedsplejen og hjemmesygeplejen i Brørup, som nu desværre er flyttet ud. Men udfordringen for os er helt klart, at de andre sundhedstilbud her i huset kun har en lille gruppe patienter tilfælles med os. Hvor mange af husets øvrige tilbud har kontakt med borgere fra hele kommunen, ser vi kun borgere fra Brørup, forklarer han.

Et decideret formaliseret samarbejde kræver ifølge Philip Holm-Hansen en større gruppe fælles patienter. Derfor er lægehusets samarbejde med de andre aktører begrænset til ad hoc-samarbejder om de patienter, som for eksempel har deres gang på veneklinikken, eller som skal videre til fysioterapi eller til røntgenambulatoriet, som flyttede ind i 2019.

Netop det nye røntgentilbud fremhæver Philip Holm-Hansen som en positiv ting:

- Det har gjort en forskel med røntgen i huset – det er nemmere for både os og patienterne. Og vi får også hurtigere svar på røntgen nu, så vi kan komme videre med tingene.

Han er ikke i tvivl om, at borgerne finder det nemmere, at flere sundhedstilbud er samlet under samme tag.

- Borgerne synes, at det er trygt og rart. Det er dem, der får den største gevinst ud af huset – for den store sundhedsfaglige gevinst er der ikke.

Philip Holm-Hansen slår fast, at lægehuset gerne vil samarbejde og bestemt ser mange gevinster i at dyrke samarbejdet, men at lægernes erfaring er, at det ikke er afgørende at sidde i samme hus.

Vi hjælper hinanden

Inge Hornstrup er radiograf på regionens røntgenambulatorium, som åbnede i 2019. Hun er dermed en af de nyeste medarbejdere i huset.

Ambulatoriet har åbent fire dage om ugen, og Inge Hornstrup nyder at komme i sundhedshuset, hvor hun oplever, at der er en god samarbejdsånd. Inge Hornstrup nævner for eksempel samarbejdet om de patienter, som jævnligt sidder tilbage efter ambulatoriets lukketid for at vente på hjemtransport.

- Vi spørger medarbejderne på veneklinikken, om de kan hjælpe med at få patienten godt afsted, og det vil de næsten altid, fortæller Inge Hornstrup.

Da man ikke behøver at booke tid for at få taget et røntgenbillede, kommer mange patienter direkte fra lægen, når de har fået en henvisning. Og ifølge Inge Hornstrup er patienterne rigtig glade for, at de ikke skal hele vejen til Esbjerg eller Grindsted.

Hvad byder fremtiden på?
Der er bred enighed blandt de tre om, at det giver god mening, at benytte det nedlagte sygehus til sundhedshus, i stedet for at lokalerne stod tomme. Og Christina Røjbæk har endda tanker om, hvordan sundhedshuset kan udvikle sig yderligere.

- Det vil være oplagt at invitere flere patientforeninger indenfor i huset. Når borgerne er færdige med et træningsforløb hos os, er det rigtig godt, hvis de fortsætter deres træning, og det kan for eksempel patientforeningerne være med til at bakke op om sammen med de lokale idrætsforeninger.

Fakta om Brørup Sundhedscenter
I 2008 blev Brørup Sygehus nedlagt. På samme tidspunkt var der udfordringer med at få praktiserende læger til at slå sig ned i området. Region Syddanmark fandt derfor hurtigt sammen med Vejen Kommune og blev enige om, at sygehuset skulle ombygges til et sundhedscenter, som kunne komme kommunens borgere til gavn.

I første omgang var der fokus på at skabe nogle rammer, som kunne tiltrække praktiserende læger, og allerede i 2010 flyttede fem praktiserende læger ind i huset.

Sidenhen har huset udviklet sig med stadig flere tilbud og rummer blandt andet lokalpsykiatri, veneklinik, sundhedspleje, sygeplejeklinik, akutsygeplejen, træningsenhed og vagtlæge.

I 2019 flyttede både et regionalt røntgenambulatorie og en regional høreklinik ind.

 

APPFWU02V