Skip til primært indhold

Akutsygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsen til akutsygeplejerske er en national (tværregional) uddannelse, der udbydes i alle regioner. Den skal medvirke til, at sygeplejerskerne i akutafdelinger og akutmodtagelser har relevante kompetencer til at varetage patientbehandling på et højt niveau.

Opbygning af uddannelsen til akutsygeplejerske

Uddannelsen er modulopbygget. Modulerne er opbygget med en teoretisk uddannelse på ca. 3 uger samt en klinisk uddannelse på ca. 360 timer. En fuld gennemført akutuddannelse sikres ved at gennemføre basismodulet, mindst et fagmodul og afslutningsmodulet. Modulerne er opbygget således:

Basismodul

Basismodulet i akutsygeplejerskeuddannelsen er det brede modul, der sikrer høje faglige kompetencer ved modtagelse af akutte patienter fra alle specialer.

Fagmoduler

Der findes 3 fagmoduler:

  • Behandlermodulet har målrettet fokus på at give akutsygeplejerskerne selvstændige kompetencer til afgrænsede patientforløb i akutmodtagelserne og på skadeklinikkerne.
  • Det akutte patientforløb har et overordnet fokus på ledelse af patientens forløb på tværs af overgange mellem afdelinger og sektorer inklusiv de præ- og posthospitale kontakter. Studerende udfører skyggemetode/i patientens fodspor.
  • Triage- og teammodul har fokus på avancerede kliniske kompetencer, symptomatologi, procestriage, beslutningsstøtte, flowstyring og tværfaglige teamsamarbejde. Triage- og teammodul udbydes ikke i Region Syddanmark, men udbydes blandt andet i Region Midtjylland.

Afslutningsmodul 

Afslutningsmodulet har fokus på kvalitetsudvikling, implementering og flowledelse af patientforløbet på hele akutsygehuset. Modulet afsluttes med et udviklingsprojekt, der tager afsæt i aktuelle problemstillinger fra egen FAM. Afslutningsvis fremlægges projektet på en fælles konference i regionen.

Målgruppen til akutsygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker på afdelinger, der modtager akutte patienter samt sygeplejersker, der ønsker opkvalificering på grund af særlige eller mere specialiserede funktioner - f.eks. triage eller behandlersygeplejerske.

Basismodul

Retter sig mod sygeplejersker, der minimum har 1 års erfaring i en akutafdeling.

Fagmoduler

Retter sig mod sygeplejersker, der minimum har 2 års erfaring i en akutafdeling samt bestået basismodul.

Afslutningsmodul

Retter sig mod sygeplejersker, der minimum har 2 års erfaring i en akutafdeling samt bestået basismodul og bestået fagmodul.

Dispensation

Der kan søges dispensation for kravene i det regionale uddannelsesråd. Dispensation kan søges ved at kontakte formand for det regionale uddannelsesråd, Helle Overgaard: helle.overgaard@rsyd.dk

 

APPFWU02V