Skip til primært indhold

Dispensation for speciallægeloft på OUH

Danske Regioner har besluttet, at låse antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne omkring de 3 største byer i Danmark pr. 1. januar 2017

Formålet

Formålet med at lave et 'loft' for antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne er at understøtte mulighederne for en bedre speciallægedækning i hele landet. Danske Regioners bestyrelse følger effekten af beslutningen via halvårlige opgørelser fra regionerne.

Beslutningen betyder, at det samlede antal af speciallæger ansat ved OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus ikke må øges ud over baseline (fastsat pr. 1. januar 2017). Der kan undtagelsesvis dispenseres til at øge antallet af speciallæger f.eks. hvis en udvidelse er nødvendig for at kunne opfylde kravene til speciallægedækning på nye områder i specialeplan eller anden lovgivning. Det er koncerndirektionen i de pågældende regioner, der skal vurdere om betingelserne for at give dispensation er opfyldt.

Udfyld ansøgningsskema om dispensation til at øge antallet af speciallægestillinger på OUH (word)

Kontakt

Tine Boesen Larsen

Tine Boesen Larsen

Afdelingsleder

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


24 60 04 87 Kontakt
APPFWU01V