Skip til primært indhold

LUP

Patienter og pårørende oplever hver dag alle sider af sundhedsvæsenet. Nogle patienter får mulighed for at dele de oplevelser, når de efter deres besøg på sygehuset får tilsendt en spørgeundersøgelse. Den viden, der kommer ud af undersøgelsen, bliver brugt på sygehusafdelingerne til at skabe endnu bedre patientforløb.

Dine svar kommer andre til gode

Hver måned bliver alle de svar, der er kommet, samlet sammen og sendt til sygehusafdelingerne. Jo flere, der svarer, des bedre kan sygehusafdelingerne bruge svarene, da de så tegner et mere præcist billede.

Resultaterne bliver både brugt af sygehusledelser og ude på afdelingerne. 

De svar, du giver, bliver brugt til at forbedre forhold og arbejdsgange på sygehusafdelingerne, så patienterne i sidste ende får en bedre oplevelse.

Sådan bruger vi dit svar

Det er forskelligt, hvordan afdelingerne bruger den viden, der kommer ud af undersøgelsen.

Overordnet set handler det om at forbedre de områder, hvor patienter og pårørende har peget på, at deres oplevelse kunne have været bedre.

Det kan for eksempel være, at patienten har peget på, at de gerne i højere grad vil inddrages i spørgsmål vedrørende egen behandling. Så tager man det op i afdelingen og ser på, hvordan man kan imødekomme det.

Det kan også handle om kommunikationen med patienten, inddragelse af pårørende og meget andet.

Læs rapporterne

Hvis du har lyst til at læse mere om undersøgelserne og se, hvilken viden der kommer ud af alle spørgsmålene, kan du selv dykke ned i rapporterne.

Du kan læse mere om undersøgelserne og resultaterne på Region Hovedstadens hjemmeside:

https://www.regionh.dk/patientinddragelse/LUP/Sider/default.aspx

Ønsker du at se resultaterne for psykiatrien kan du læse dem på Region Midt's hjemmeside:

https://www.defactum.dk/kvalitetsudvikling/sporgeskemaundersogelser/lup-psykiatri

APPFWU01V