Skip til primært indhold

De landsdækkende patientundersøgelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) giver årligt 250.000 patienter mulighed for at give en tilbagemelding på deres oplevelser i det danske sundhedsvæsen.

Hvem har mulighed for at svare på LUP?

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er den største undersøgelse af patienternes oplevelser og omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra alle landets offentlige sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 

Undersøgelsen af patienternes tilfredshed omfatter patienter, der har været behandlet på et af landets offentlige sygehuse samt patienter eller på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 

Patientgrupperne er:

  • Planlagt indlagte patienter
  • Akut indlagte patienter
  • Planlagt ambulante patienter
  • Akut ambulante patienter på akutmodtagelser og skadestuer
  • Patienter med psykiske lidelser og deres pårørende
  • Fødende kvinder.

Hvor ofte bliver LUP gennemført?

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser gennemføres årligt i alle landets regioner. Det er de fem regioner, som står bag undersøgelsen. 

APPFWU01V