Skip til primært indhold

Patientsikkerhed - grundlaget

Kvalitetsudvikling og herunder patientsikkerhed er et prioriteret område, og alle sygehuse i Region Syddanmark deltager aktivt i patientsikkerhedsarbejdet.

Patientsikkerhed og dokumentation

Sikkerhed for patienter i sundhedsvæsnet er, at patienter får en faglig korrekt behandling og ikke udsættes for fejlbehandlinger eller skader, som kunne være undgået, og som ikke er et direkte resultat af patientens helbredsmæssige tilstand.

I Danmark er der siden 2003 skabt et lovfæstet nationalt system til dokumentation og udvikling af patientsikkerheden.

Grundlaget for patientsikkerhed i Danmark er Sundhedsloven (kapitel 61). Heraf fremgår sundhedspersonalets pligt til at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD), der er forankret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Læs mere om patientsikkerhed i Region Syddanmark.

APPFWU02V