Skip til primært indhold

Strategiske rammer

Læs om de rammer, der sætter retning for innovation i Region Syddanmark

Innovationsaktiviteter i Region Syddanmark har fokus på tre forhold:

  • Mødet mellem borgere, patienter, pårørende og fagprofessionelle som værende omdrejningspunktet for innovation
  • Innovation skal anvendes som et middel til at imødekomme behov og løse konkrete problemer i praksis i det kliniske arbejde
  • Samspillet med virksomheder i et offentligt privat samarbejde.

Kontakt

Thomas Clausen

Specialkonsulent

Styring og Kvalitet


29 20 19 51
Vinderne af frivillighedsprisen

Karsten Uno klippede snoren til Kolding Sygehus' nye forplads. (Billede krediteret Charlotte Dahl, SLB)

APPFWU02V