Skip til primært indhold

Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning

Læs om puljen og søg midler

Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning er etableret af regionsrådet med det formål at sikre den videre styrkelse og udvikling af forskningsområdet i regionen.

Sundhedstjenesteforskning beskæftiger sig med grænsefladen mellem borger, patient og behandlingssystem. Den studerer hvordan sociale faktorer, finansieringsmodeller, organisationsstrukturer, processer, teknologier, tilgængelighed og personlige faktorer påvirker sundhedsvæsenets kvalitet, resultater og omkostninger. Faktorer, der ligger uden for selve patientbehandlingen, men som har stor indflydelse på den kvalitet, som patienterne oplever.

Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning støtter alene forskningsprojekter, som falder ind under ovenstående definition af sundhedstjenesteforskning. Der vil i puljen blive lagt vægt på et bredt felt af forskningsmetoder og på projekter, som skaber merværdi og bedre behandling for patienter.

Puljen er i opslag 1 gang årligt, og indsendte ansøgninger skal falde ind under ét eller flere af det pågældende års temaer.

Temaerne for Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning i 2022 er: 

  • Tværsektorielt samarbejde
  • Hospital-at-home - behandling af hospitalspatienter i eget hjem
  • Social ulighed i sundhed

Næste ansøgningsfrist er tirsdag d. 30. august 2022 kl. 12.00.
Skema og opslag til ansøgning vil være tilgængeligt medio juni. 

Inden du søger puljen

Du bør læse opslaget og retningslinjerne for puljen.

Læs opslag for puljen (pdf. 67 kB)
Læs retningslinjerne for puljen (pdf. 136 kB)

Bemærk, at det ikke er muligt at opnå finansiering fra denne pulje, hvis forskningsprojektet allerede har opnået tilsagn om bevilling fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning.

Sådan søger du puljen

Alle ansøgninger skal udfærdiges og sendes via efond. Efond er Region Syddanmarks online ansøgningssystem.

Ansøg via efond, Region Syddanmarks online ansøgningssystem
Læs vejledning til oprettelse af ansøgning i efond (pdf. 93 kB)

Slutregnskab

Slutregnskab skal indsendes senest 4 år og 3 måneder efter modtagelse af bevillingsbrev inkl. tilbagebetaling af eventuelle restbeløb. Slutregnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.
 

APPFWU02V