Skip til primært indhold

Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen sekretariatsbetjener Sundhedskoordinationsudvalget og Det Administrative Kontaktforum og har til opgave at sikre en hensigtsmæssig koordinering og kommunikation vedrørende beslutninger, indsatser mv. mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Det Administrative Kontaktforum, følgegrupperne, de lokale samordningsfora og andre relevante samarbejdspartnere i det tværsektorielle sundhedssamarbejde

Medlemmer af Koordinationsgruppen:

Koordinationsgruppen består af repræsentanter fra henholdsvis Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark.


Fra Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat:
• Louise Helga Overgaard Nielsen, Strategisk sundhedskonsulent. Tlf.: 24 22 51 06 , E-mail: louise.overgaardnielsen@middelfart.dk
• Tina Holmgaard Juul, Strategisk konsulent. Tlf.: 24 48 01 88, E-mail: tina.holmgaardjuul@middelfart.dk


Fra Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark:
• Christine Lund Momme, Chefkonsulent. Tlf.: 29 20 13 18, E-mail: clm@rsyd.dk
• Bjarke Jørgensen, Konsulent. Tlf.: 24977741 , E-mail: bjarke.jorgensen@rsyd.dk
• Astrid Godthaab Dilling, Konsulent. Tlf.: 29 20 12 81, E-mail: agd@rsyd.dk

 

Kommissorium

APPFWU02V