Skip til primært indhold

Sundhedsklynge Sønderjylland

Sundhedsklynge Sønderjylland omfatter medlemmer fra kommunerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, samt regionale medlemmer og repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation.

Sundhedsklynge (politisk niveau)

Kommissorium og forretningsorden

 

Medlemmer

Regionale medlemmer:

 • Stephanie Lose
 • Bo Libergren
 • Mette Bossen Linnet
 • Jette Damsø Henriksen

Kommunale medlemmer:

 • Mads Skau, Borgmester, Haderslev Kommune
 • Jan Riber Jakobsen, Borgmester, Aabenraa Kommune
 • Jørgen Popp Petersen, Borgmester, Tønder Kommune
 • Erik Lauritzen, Borgmester, Sønderborg Kommune

Repræsentanter fra Almen Praksis:

 • Michael Haslund
 • Ditte Kæraa de Churruca-Colon

Mødedatoer

 • 25.oktober 2022, kl. 18.30-20.30, Aabenraa Sygehus

Dagsorden og referater

Hent og læs dagsordener og referater her

Sundhedsklynge (fagligt strategisk niveau)

Kommissorium og forretningsorden

 

Medlemmer

Regionale medlemmer:

 • Anne Mette Vind, Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien
 • Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland
 • Kurt Æbelø, afdelingschef, Regionshuset, Tværsektorielt Samarbejde

Kommunale medlemmer:

 • Rolf Dalsgaard Johansen, Direktør, Haderslev Kommune
 • Karen Storgaard Larsen, Direktør, Aabenraa Kommune
 • Keld I. Hansen, Tønder Kommune
 • Carsten Lund, Sønderborg Kommune

Repræsentanter fra Almen Praksis:

 • Ditte Kæraa de Churruca-Colon
 • Hans Peter Henriksen

Patient- og pårørende repræsentanter:

 • Dorte Sams, Fibromyalgi- og Smerteforeningen
 • Gitte Stærk, Psoriasisforeningen

Mødedatoer

 • 30. august 2022, kl. 14.00 - 15.00 (virtuelt)

 • 26. september 2022, kl. 16.00 – 18.00 (virtuelt)

 • 6. december 2022, kl. 8.00 -10.00 (virtuelt)

 • 3. – 4. januar 2023: ”12-12 seminar”: (sted udmeldes senere)

 • 23. februar 2023 kl. 15.30 – 17.30 (virtuelt)

 • 20. april 2023 kl. 10.00 – 12.00 (fysisk møde Aabenraa sygehuset)

 • 22. juni 2023 kl. 14.00 – 16.00 (fysisk møde Haderslev Rådhus)

Dagsorden og referater

Hent og læs dagsordener og referater her

Klyngesekretariatet

Medlemmer

Regionale medlemmer:

Kommunale medlemmer:

APPFWU02V