Skip til primært indhold

Sundhedsklynge Sønderjylland

Sundhedsklynge Sønderjylland omfatter medlemmer fra kommunerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, samt regionale medlemmer og repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation.

Sundhedsklynge (politisk niveau)

Kommissorium og forretningsorden

Medlemmer

Regionale medlemmer:

 • Bo Libergren
 • Mette Bossen Linnet
 • Jette Damsø Henriksen
 • Pernelle Jensen

Kommunale medlemmer:

 • Mads Skau, Borgmester, Haderslev Kommune
 • Jan Riber Jakobsen, Borgmester, Aabenraa Kommune
 • Jørgen Popp Petersen, Borgmester, Tønder Kommune
 • Erik Lauritzen, Borgmester, Sønderborg Kommune

Repræsentanter fra Almen Praksis:

 • Michael Haslund
 • Kim Agerholm Brogaard

Mødedatoer

 • 23.oktober 2024
 • 12.maj 2025
 • 28.november 2025

Dagsorden og referater

Hent og læs dagsordener og referater her

Sundhedsklynge (fagligt strategisk niveau)

Kommissorium og forretningsorden

Medlemmer

Regionale medlemmer:

 • Anne Mette Vind, Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien
 • Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland
 • Kurt Æbelø, afdelingschef, Regionshuset, Tværsektorielt Samarbejde

Kommunale medlemmer:

 • Rolf Dalsgaard Johansen, Direktør, Haderslev Kommune
 • Karen Storgaard Larsen, Direktør, Aabenraa Kommune
 • Keld I. Hansen, Tønder Kommune
 • Nicolai D. Heidemann, Sønderborg Kommune

Repræsentanter fra Almen Praksis:

 • Kim Agerholm Brogaard
 • Agnete McCluskey

Patient- og pårørende repræsentanter:

 • Dorte Sams, Fibromyalgi- og Smerteforeningen
 • Gitte Stærk, Psoriasisforeningen

Mødedatoer

 • 27. november 2023 kl. 13.00-15.00 (fysisk møde Aabenraa sygehuset)

 • 15-16.januar 2024, ”13-13 seminar” (Haderslev)
 • 4.marts 2024
 • 24.juni 2024
 • 7.oktober 2024
 • 2.december 2024

Dagsorden og referater

Hent og læs dagsordener og referater her

Klyngesekretariatet

Medlemmer

Regionale medlemmer:

Kommunale medlemmer:

APPFWU02V