Skip til primært indhold

Tværgående samarbejde

Du kan bidrage til at skabe sammenhængende patientforløb.

Er du drevet af koordination og samarbejde med mange samarbejdspartnere, er der flere muligheder. På sygehuset kan du have en intern, koordinerende rolle, som sikrer gode overgange for patienten mellem forskellige specialer og afdelinger.

Du kan også være med til, at "det nære og sammenhængende sundhedsvæsen" lykkes for os. Der er brug for dedikerede kræfter til at skabe gode overgange for patienter på tværs af sygehuse, praktiserende læger og de kommunale sundhedstilbud.

Tove om tværgående samarbejde som karrierevej

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V