Skip til primært indhold

Spørgsmål til professoren

Kjeld Møller Pedersen har beskæftiget sig med sundhedssektoren i mange år. Han er professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Se hans svar på 3 spørgsmål om sundhedshuse og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

1. Hvordan kan sundhedshuse skabe mere nærhed og sammenhæng for patienterne, både når det gælder forebyggelse og behandling?

Svaret afhænger meget af, hvad man forstår ved et sundhedshus. Er det et lægehus med praktiserende læger eller et kommunalt sundhedscenter, som udelukkende huser kommunale sundhedstilbud, skaber husene ikke som sådan mere nærhed og sammenhæng.
Et kombinationshus derimod, som blandt andet rummer praktiserende læger, praktiserende speciallæger og fysioterapeuter, kommunale sundhedstilbud samt nogle få regionale tilbud som for eksempel jordemoderkonsultationer, har potentiale til at skabe ’nærhed’ i den forstand, at man samler en række sundhedstilbud et sted.

Men et kombinationshus kan også øge afstanden, fordi geografisk spredte tilbud samles ét sted. Det kan for eksempel være, hvis en lokal solopraktiserende læge flytter ind i en kompagniskabspraksis, eller hvis kommunale tilbud, der før var spredt i kommunen, delvist bliver samlet ét sted.

Der er også skabt et billede af, at man for eksempel på samme dag kan booke sig ind til flere sundhedstilbud. Det kan være en udfordring at få det til at lykkes.

Rigtig meget afhænger af, om der i kombinationshusene opstår synergi mellem de forskellige sundhedsprofessionellegrupper. Det er en forudsætning for, at der kan skabes bedre sammenhæng. Det er fortsat lidt uklart, om der er dokumenteret klare synergieffekter i kombinationshusene. Endelig må man ikke glemme, at sundhedshusene i Region Syddanmark har medvirket til at tiltrække alment praktiserende læger, fordi der har været gode lokaler og mulighed for kompagniskabspraksis. På mange måder har det måske været det vigtigste. 

2. Hvilke af sundhedsvæsenets fremtidige udfordringer kan sundhedshuse være med til at løse?

Hvis det gribes rigtigt an i kombinationshusene, kan de være med til at give nære tilbud til den store og stigende gruppe af kronikere og multisyge. Kombinationshusene kan måske også være rammen for flytningen af opgaver fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen.

Endelig kan kombinationshusene også være samlested for patientskoler og forebyggende tilbud om for eksempel tobaksafvænning – sådan som det i øvrigt også ville være tilfældet, hvis der alene var tale om et kommunalt sundhedscenter.

3. Hvilke muligheder ser du for udvikling af fremtidens sundhedshuse?

En central forudsætning for, at potentialet i sundhedshusene kan udnyttes, er, at der er faglige synergier i husene. I så fald vil husene få betydning for patienter og borgere, fordi de faglige synergier utvivlsomt giver en bedre behandling. Hvis ikke det er tilfældet, og sundhedshusene alene bliver et fysisk bofællesskab, vil mange ikke kunne se, at de skaber øget sammenhæng.

APPFWU01V