Skip til primært indhold

Patient Rapporterede Oplysninger

PRO er oplysninger, som patienten giver til sundhedsvæsnet

Patienter kan blive bedt om at angive oplysninger i forbindelse med PRO

Det kan være oplysninger om:

  • Helbred, herunder det fysiske og mentale helbred,
  • Symptomer på sygdom,
  • Patientens livskvalitet,
  • Patientens generelle fysiske og psykiske tilstand.

Oplysningerne har betydning for behandlingen på sygehuset.

Patienten får indflydelse på egen behandling

Målet med PRO er, at patienten oplever større indflydelse på den behandling, man får i sundhedsvæsenet, og at behandlingen tager udgangspunkt i de behov, patienten har.

PRO kan medvirke til at:

  • Forbedre kommunikationen mellem patienten og behandlingen på sygehuset
  • Afdække mulige behov og øge patientens inddragelse
  • Strukturere og lette sundhedspersoners arbejde.

PRO bliver benyttet på forskellig vis på regionens sygehuse, i psykiatrien og i almen praksis. PRO vil ofte blive indberettet til sygehuset via et spørgeskema som patienten udfylder. 

Patient Rapporterede Oplysninger er oplysninger, som patienten giver sundhedsvæsnet ved at udfylde et spørgeskema gennem appen 'Mit Sygehus'.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V