Skip til primært indhold

Karriereveje for bioanalytikere i Region Syddanmark

Bioanalytikere på Region Syddanmarks sygehuse udgør en meget central del af sygehusets funktion. Ofte er første skridt i patientens diagnose en blodprøve hvor den videre behandling afhænger af løbende undersøgelser og analyser. Der er på sygehuset mange funktioner, som udføres af bioanalytikere.

Der findes overordnet seks specialeretninger:

  • Biokemi
  • Genetik
  • Immunologi
  • Patologi
  • Mikrobiologi
  • Nuklearmedicin

I nedenstående er fremhævet otte karriereveje, som viser de muligheder der er, for at få en spændende karriere hos os.

Klinisk praksis

Som bioanalytiker arbejder du med undersøgelse, analyse og prøvetagning, som er en afgørende del for både diagnose og behandling af patienterne. Bioanalytikere arbejder ofte i kulissen, og hvis der er patientkontakt, er den ofte kort. Alligevel er bioanalytikerne helt tæt på patienterne eksempelvis når de databehandler og følger patienternes analysesvar over tid.

Som bioanalytikere bliver IT og teknologi en stor del af din arbejdsdag, i form af databehandling og analysering på apparatur. Der er brug for i høj grad at være kvalitetsbevidst og arbejde struktureret.

Der er mange forskellige funktioner og specialeretninger og som bioanalytikere har du mange muligheder for at præge og udvikle dit arbejdsliv.

Uddannelse og pædagogik

Sygehusene løfter hver dag en stor og højtprioriteret uddannelsesopgave, hvor alle medarbejdere har en vigtig rolle i at sikre et godt uddannelses- og læringsmiljø. Nogle bioanalytikere har et særligt ansvar som f.eks. klinisk underviser eller mentor for nyansatte.

Som klinisk underviser eller vejleder kan du være med til at sætte dit præg på afdelingens læringsmiljø, være rollemodel og den der samler trådene for studerende, være bindeleddet mellem sygehus og uddannelsesinstitutioner eller noget helt fjerde.

Sidemandsoplæring og laboratorieøvelser er vigtige elementer blandt bioanalytikere både for de studerende og når kolleger skal oplæres til specialfunktioner.

Forskning

Patientrelateret forskning er afgørende for, at vi kan udvikle sygehusvæsenet og være up to date med den nyeste viden og evidens. Sygehusverdenen står aldrig stille, og er du nysgerrig på at generere ny viden, kan forskning måske være vejen for dig.

Som bioanalytiker kan man arbejde med forskellige projekter, der handler om udvikling af kvalitet og nye analysemuligheder. Man kan også blive en del af en tværfaglig forskningsenhed. Endelig driver nogle bioanalytikere selvstændige forskningsprojekter (ph.d.).

Tværgående samarbejde

Når man arbejder som bioanalytiker på regionens sygehuse er samarbejdet med andre faggrupper bærerende. For nogle bioanalytikere bliver det tværgående samarbejde en særlig funktion eksempelvis kan man være kontaktperson for en klinisk afdeling.

Samarbejdet med andre sektorer fylder også. Laboratoriekonsulenter har en vigtig funktion i samarbejdet med almen praksis. Det kunne handle om kvalitetssikring af prøvetagning og mindre analyseudstyr.

Kvalitet

Kvalitetsarbejdet er en vigtig hjørnesten i udviklingen af sygehusene, og der er mange muligheder for at arbejde med at fremme kvalitetskulturen og skabe forbedringer og tiltag til gavn for patientsikkerheden.

De fleste laboratorier er automatiserede, derfor er kvalitetsprogrammer, kontrol af analyseudstyr og akkreditering af laboratorierne væsentlige funktioner, som du som bioanalytiker kan blive en del af.

Arbejder du med kvalitet, er du bl.a. med til at følge op på utilsigtede hændelser, standardisere og systematisere arbejdsgange. Alt sammen med henblik på at styrke patientsikkerheden og sikre en høj kvalitet i patientens diagnose.

Ledelse

Som funktions- eller afdelingsleder går du forrest og sætter retningen for afdelingen. Du får stort ansvar og arbejder bl.a. med medarbejderudvikling, arbejdsmiljø, faglig ledelse, strukturering af arbejdsgange og udvikling af bioanalytikerfaget.

Du får også mulighed for at komme helt tæt på de store dagsordner i sundhedsvæsenet, som du skal være med til at omsætte til god praksis. Både i Region Syddanmark og på de enkelte sygehuse er der mange muligheder for talent- og ledelsesudvikling, hvis du ønsker at gå ledelsesvejen.

Der er også ledelsesopgaver af udelukkende faglig karakter. Du kan få ansvaret for et særligt område, procedure eller funktion.

Organisation og samarbejde

Arbejdsmiljø, medindflydelse og medbestemmelse. Du kan være med til at sætte retningen for din arbejdsplads ved at engagere dig i MED-samarbejdet.

Du kan engagere dig i samarbejdet enten som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant og på den måde være med til at tage ansvar for at udvikle den gode arbejdsplads for dig og dine kolleger. Du får mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vi sammen skaber rammerne for et godt og velfungerende arbejdsliv.

Du kan også engagere dig i dine kollegers arbejdsmiljø ved at arbejde med laboratoriesikkerhed.

Specialisering

Som bioanalytiker kan du specialisere dig i utallige retninger, og uanset hvilken vej du vælger, bliver du ”ekspert” i en eller flere af afdelingens funktioner og procedurer.

Derudover kan du specialisere dig i dit fag ved at tage efteruddannelse. Det kunne eksempelvis være et diplommodul i udskæring og mikroskopering af eller målrettet uddannelse som led i implementering af nyt laboratorieudstyr – for blot at give et par konkrete eksempler på de mange muligheder du har for at specialisere dig på sygehuset.

APPFWU01V