Skip til primært indhold

Sundhedsklynge Lillebælt

Sundhedsklynge Lillebælt omfatter medlemmer fra kommunerne Kolding, Vejle, Fredericia, Vejen og Billund, samt regionale medlemmer og repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation.

Sundhedsklynge (politisk niveau)

Kommissorium og forretningsorden

 

Medlemmer

Regionale medlemmer:

 • Stephanie Lose
 • Bo Libergren
 • Mette Bossen Linnet
 • Jette Damsø Henriksen

Kommunale medlemmer:

 • Steen Wrist, Borgmester, Fredericia Kommune

 • Johannes Lundsfryd, Borgmester, Middelfart Kommune

 • Jens Ejner Christensen, Borgmester, Vejle Kommune

 • Knud Erik Langhoff, Borgmester, Kolding Kommune

 • Frank Schmidt-Hansen, Borgmester, Vejen Kommune

Repræsentanter fra Almen Praksis:

 • Birgitte Ries Møller

 • Peter Barkholt

Mødedatoer

 • 26. september 2022, kl. 19.00 – 21.00, Regionshuset, Vejle

Dagsorden og referater

Hent og læs dagsordener og referater her

Sundhedsklynge (fagligt strategisk niveau)

Kommissorium og forretningsorden

 

Medlemmer

Regionale medlemmer:

 • Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Adm. sygehus­direktør, Psykiatrisygehuset

 • Hanne Andersen,Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt

 • Kurt Æbelø, afdelingschef, Regionshuset, Tværsektorielt Samarbejde

Kommunale medlemmer:

 • Mette Heidemann, Direktør for voksne og ældre, Fredericia Kommune

 • Irene Ravn Rossavik, Social- og Sundhedsdirektør, Middelfart Kommune

 • Sofie Plenge, Direktør for Kultur & Sundhed, Vejle Kommune

 • Annette Lund, Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør, Kolding Kommune

 • Ole Slot, Kommunaldirektør, Vejen Kommune

 • Observatør: Thomas Foged, Direktør for voksne og stabe, Billund Kommune

Repræsentanter fra Almen Praksis:

 • Peter Barkholt

 • Jeannie Ida Sønderskov Simonsen

Patient- og pårørende repræsentanter:

 • John Arne Sørensen, Diabetesforeningen
 • Kaj Andersen, Ældresagen

Mødedatoer

 • 1. september 2022, kl. 18.00 -20.00

 • 12. oktober 2022, kl. 17.00 -19.00

 • 7. december 2022, kl. 17.00 -19.00

 • 3. november 2022, Temadag for medlemmer af SOF/PSOF samt direktører fra Lillebælt-kommunerne.

Dagsorden og referater

Hent og læs dagsordener og referater her

Klyngesekretariatet

Medlemmer

Regionale medlemmer:

Kommunale medlemmer:

APPFWU02V