Skip til primært indhold

Regionale repræsentanter inden for lægemiddelområdet

Når Region Syddanmark modtager henvendelse om udpegning af regionale repræsentanter i fora inden for lægemiddelområdet, sker udpegningen i regi af Det Regionale Lægemiddelråd, når der ikke er andet beskrevet i henvendelsen om udpegning.

Aktuelle fora med regionale repræsentanter

  • Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for Seponeringslisten (Simon Nyvang Mariussen, Praksisafdelingen)
  • Styrelsen for Patientsikkerheds Rådgivende Udvalg for Medicinområdet (Berit Fabricius Petersen, Sygehus Sønderjylland)
  • Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin (Mette Marie H. Christensen, Farmakologi, OUH)
  • Sundhedsstyrelsens referencegruppe for nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af COVID-19 (Janne Jensen, Medicinsk Afdeling Kolding, Sygehus Lillebælt)
  • Lægemiddelstyrelsens Kvalitetsforum (Louise Lund, Sygehusapotek Fyn, OUH)
  • Sundhedsstyrelsens nationale forum for polyfarmaci (Kim Brixen, OUH og Simon Nyvang Mariussen, Praksisafdelingen)
APPFWU02V