Skip til primært indhold

Bedømmelse af overlæger ved ansættelse

Fælles princip for lægefaglig bedømmelse af ansøgere til stillinger som overlæge, ledende overlæge, klinikleder eller cheflæge.

Lægefaglig bedømmelse af ansøgere til stilling som overlæge

Før en speciallæge kan ansættes som overlæge, skal der - jf. Danske Regioners fælles principper nedenfor - foreligge en lægefaglig bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer i forhold til stillingens funktionsbeskrivelse.

Læs Danske Regioners fælles principper for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger

I Region Syddanmark er der i Koncernledelsesforum aftalt fælles principper for lægefaglig bedømmelse af ansøgere til stillinger som overlæge, ledende overlæge eller klinikleder. Principperne har til formål at sikre:

  • at der er en fælles fremgangsmåde og procedure for ansættelse og bedømmelse af overlæger i regionen
  • at kompetencerne hos den ansatte matcher de opgaver og funktioner, som er knyttet til stillingen
  • at der er et højt fagligt niveau i overlægegruppen

I vejledningen nedenfor kan du finde en nærmere beskrivelse af ansættelsesprocedure og krav til lægefagligt bedømmelsesudvalg ved ansættelse af overlæger

Læs vejledning vedrørende lægefaglig bedømmelse af overlæger i Region Syddanmark

Det er ansættelsesmyndigheden der er ansvarlig for at indhente bedømmelse af de udvalgte ansøgeres lægefaglige kompetencer. Den lægefaglige bedømmelsen bør ske på nedenstående skema.

Udfyld skema til lægefaglig bedømmelse ved ansættelse af overlæger (word)

 

 

Kontakt

Lone Flø

Specialkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 35 65 91 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU02V