Skip til primært indhold

Kliniske kvalitetsdatabaser

De Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser har til formål at måle kvaliteten af den sundhedsfaglige (kliniske) behandling for en række patientgrupper.

De Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser har til formål at måle kvaliteten af den sundhedsfaglige (kliniske) behandling for en række patientgrupper. Databaserne er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der skal bidrage til at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet i det danske sundhedsvæsen. For den enkelte sygehusafdeling er databasen et kvalitetsudviklingsredskab, som afdelingen bruger til at overvåge og forbedre kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling.

Hvad er en klinisk database?

En klinisk kvalitetsdatabase indsamler og behandler informationer (data) om den sundhedsfaglige behandling af en nærmere afgrænset patientgruppe, f.eks. patienter med endetarmskræft. Informationerne til en database for endetarmskræft kommer fra de sygehusafdelinger, der behandler patienter med kræft i endetarmen.

Informationerne fortæller hver for sig om enkelte dele af et patientforløb, så afdelingerne kan se, hvor i behandlingen, der eventuelt bør ske forbedringer. Tilsammen kan informationerne give et billede af den samlede behandlingskvalitet.

Hvordan måles kvaliteten i behandlingen?

Der findes ikke en enkelt målestok for den sundhedsfaglige behandlingskvalitet. Til at måle kvaliteten har det sundhedsfaglige personale inden for hvert enkelt sygdomsområde udvalgt en række målepunkter (indikatorer). Indikatorerne er udvalgt, fordi de er særligt betydningsfulde, når det skal vurderes, om behandlingskvaliteten ligger på det ønskede niveau. Indikatorerne er udvalgt af klinikere, der arbejder med behandling af patienter på området.

En indikator måler som oftest på enten processer eller resultater. En procesindikator måler for eksempel, hvor stor andel af patienter, der er blevet røntgenfotograferet, mens en resultatindikator kan være andelen af patienter, der er i live 1 år efter en operation. Indikatorerne varierer fra sygdomsområde til sygdomsområde. 

Juridiske forudsætninger for kliniske kvalitetsdatabaser

Alle kvalitetsdatabaser er underlagt datalovgivningen. Dataansvaret for alle kliniske kvalitetsdatabaser er uddelegeret til Region Midtjylland ved RKKP.
Øvrige henvendelser vedr. de kliniske kvalitetsdatabaser kan ske til Enheden for Informationssikkerhed, Region Syddanmark, e-mail: informationssikkerhed@rsyd.dk

En regional eller national klinisk kvalitetsdatabase skal desuden godkendes af Sundhedsdatastyrelsen. Registrering i de kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen, kan ske uden samtykke fra den enkelte patient.

APPFWU01V