Skip til primært indhold

Jeg har en idé - Hvordan kommer jeg videre?

Har du en idé, der kan lette hverdagen i din afdeling? Er du blevet opmærksom på et behov i din kliniske hverdag, som du gerne vil finde en løsning på? Eller står du og dine kolleger med en tværsektoriel udfordring, som I mener kan understøttes med ny sundhedsteknologi?

Region Syddanmark ønsker at støtte udvikling og test af løsninger, som kan give patienter og pårørende en bedre oplevelse og/eller lette hverdagen for de sundhedsprofessionelle.

Men vejen fra den gode idé, over vurdering af om ideen holder, over test og udvikling og frem til en løsning eller et produkt, er lang og vanskelig.

Sygehusenhedernes innovationsstabe, socialområdets Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Syddansk Sundhedsinnovation kan alle hjælpe dig videre. 

Du kan starte med at kontakte din lokale innovationsstab. Vejviser til innovation beskriver de forskellige innovationsstabe og kontaktinformation. Eller du kan kontakte Syddansk Sundhedsinnovation, som guider dig videre

Syddansk Sundhedsinnovation hjælper dig/jer med at vurdere om ideen er svaret på en reelt behov i klinikken. Vi guider dig/jer igennem en udviklingsproces hvor I, patienter og pårørende inddrages efter behov. Endvidere kan vi matche dig med de rette samarbejdspartnere.

Kontakt

Anne Friis Hansen

Chefkonsulent

Brugercentreret Innovation


21 79 44 58
APPFWU01V