Skip til primært indhold

Vejviser til innovation

Region Syddanmark arbejder målrettet med innovation. Her finder du kontaktoplysninger og information om innovationsydelser og muligheder. Ønsker du hjælp til at finde den rette? Kontakt Syddansk Sundhedsinnovation, så hjælper vi dig videre.

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) er et forsknings- og innovationscenter mellem Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU). CIMT styrker innovation inden for og forskning i nye medicinske teknologier, fx telemedicin, apps, kamerapiller, patient reported outcomes, robotter, videokonsultationer, droner osv.

Læs mere på CIMTs hjemmeside.

Centre for Clinical Artificial Intelligence – eller bare CAI-X – er et nyt center for klinisk kunstig intelligens.

Centeret er skabt i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige og Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet (SDU).

Centeret skal skabe rammerne for effektivt samarbejde mellem de kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital og de sundhedsfaglige og tekniske forskere på universitetet om de mange muligheder med kunstig intelligens.

Læs mere på CAI-Xs hjemmeside.

Centre for Clinical Robotics (CCR) er Danmarks center for robotteknologi i sundhedsvæsenet

Centeret er et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH)
 
CCR vil forbedre behandling og arbejdsgange på hospitaler ved at bygge bro mellem robotteknologi og sundhedsvæsenets behov og ønsker - nu og i fremtiden.

Læs mere på CCRs hjemmeside.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi er ansvarlig for udvikling af velfærdsteknologiske løsninger socialområdet i Region Syddanmark.

Vi arbejder dagligt med rehabilitering og mestring af en dagligdag betinget af fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser.

Vi har specialistviden om kommunikation, sansetab og velfærdsteknologiske hjælpemidler og en særlig viden om borgere, som mister evnen til at forstå og anvende sproget.

Vi underviser borgere, pårørende, fagpersoner, studerende og frivillige i kommunikative tilgange, kommunikationsstrategier og alternativt støttende hjælpemidler.

Vi råder over bl.a. logopæder, audiologopæder, optometrister, ergo- og fysioterapeuter, tale- og hørepædagoger, pædagogiske synskonsulenter, IKT-konsulenter m.fl.

Vi arbejder jævnligt med udviklingsprojekter, som vores udviklingsafdeling understøtter.

Læs mere om Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi på deres hjemmeside:

Har du spørgsmål til innovationsarbejdet på Sygehus Lillebælt?

Kontakt

Overradiograf Pica Ann Blackburn Andersen

Pica Ann Blackburn Andersen

Chefradiograf

Røntgenafdelingen - Kolding, Vejle og Middelfart


76 36 28 72 Sikker post, Røntgen og Scanning, Sygehus Lillebælt

Udvalg for IT og teknologisk innovation 

Udvalg for IT og teknologisk innovation er et forum for at drøfte strategiske tiltag samt implementering og anvendelse af konkrete tiltag i relation til IT og teknologisk innovation.

Udvalget er rådgivende med henblik på en efterfølgende beslutning i direktionen.

Kontakt: Janne.Bodker.Christensen@rsyd.dk 

Odense Universitetshospital arbejder strategisk med innovation, så vi er klar til fremtidens udfordringer med ændret demografi og sygdomsmønstre samt til patienternes krav om individualitet og fleksibilitet i behandlingen.

Innovation forbedrer samspillet mellem patienter, pårørende og personalet. Innovation forbedrer metoder og arbejdsgange på hospitalet og understøtter samarbejdet med kommuner og praktiserende læger.

Innovationsenheden på Odense Universitetshospital har et stort netværk både internt og eksternt – samarbejde er en forudsætning for innovation, og vi er altid interesserede i at udvide vores netværk og undersøge nye muligheder for samarbejde.

Kontakt Innovation & Medicinsk Teknologivurdering på Odense Universitetshospital på mail ouh.klu.innovation@rsyd.dk for at høre mere om mulighederne for et samarbejde om innovation.

Læs mere om Innovation og Sundhedsteknologi på Odense Universitetshospital .

Den massive anvendelse af ny teknologi i sundhedsvæsnet og den stigende interesse for udvikling af medicinske teknologier har medført et stort behov for, at de sundhedsprofessionelle kan og vil medvirke til at fremme innovation ift. nye sundhedsteknologier og – services som en del af egen professionel praksis.

Forskellige innovationsteknikker er adapteret i sundhedsvæsnet, og innovation defineres her som nytænkning, der ikke alene medfører økonomisk værdi, men også værdi for patienterne og medarbejderne.

I Lærings- og Forskningshuset arbejder vi med forskellige innovationsprojekter. Vi er meget lydhøre overfor nye ideer på området. Derfor opfordrer vi til, at de gode idéer bliver præsenteret for os, så vi kan hjælpe med inspiration til forskellige metoder og teknikker, der kan sætte skub i de innovative processer.

Læs mere om Forsknings- og Læringshuset på Sygehus Sønderjylland.

Kontakt

Jan Toft

Udviklingschef

Lærings- og Forskningshuset


7997 6017

I Syddansk Sundhedsinnovation bedriver vi innovation på et stærkt teoretisk og metodisk grundlag, og vi bliver målt på vores evne til at omsætte de innovative tanker til brugbare og effektive løsninger for borgere og medarbejdere i sundhedssektoren i vores region.

Vi varetager professionelle innovationsprojekter fra idé til implementering i et åbent samarbejde med interessenter fra private virksomheder og offentlige instanser. Og vi arbejder både lokalt, nationalt og internationalt.

Vores ambitiøse mål og projekter kræver, at vi har en stærk organisation med faglige og personlige profiler, som skaber en innovationskultur, hvor vi er frontrunnere på udviklingen inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi.

Uanset om du arbejder på et sygehuse, i en kommunen eller kommer fra en virksomhed, kan vi hjælpe dig

Kontakt os, så tager vi et indledende møde om ideer og behov.

Læs mere på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring og kvalitet


20 59 89 51

Center for Digital Psykiatri er en udviklingsafdeling i psykiatrisygehuset og samtidigt et regionalt kompetencecenter for telepsykiatri og digitale værktøjer. 

Centeret huser det internetbaserede behandlingstilbud for angst og depression Internetpsykiatrien og Danmarks eneste telepsykiatriske forskningsenhed, der driver en række selvstændige forskningsprojekter og leder ENTER – Programme for EmeNTal hEalth Research, det første sammenhængende forskningsprogram inden for telepsykiatri.

Derudover huser centeret Psykiatriens Medicinrådgivning. 

Center for Digital Psykiatri er projektleder på psykiatriens driftstilbud om videokonsultationer samt på implementeringen af digital selvmonitorering i Psykiatrien og forebyggelses-portalen Mindhelper.dk. Derudover driver centeret app-guiden Mindapps.dk. Dertil kommer mange mindre opgaver. 

Centeret har stort fokus på brugerinddragelse af både patienter, pårørende, klinikere m.v.

Læs mere om Center for Digital Psykiatri 

Kontakt

Marie Paldam Folker

Afdelingschef

Center for Digital Psykiatri


23 60 65 89

Det Syddanske EU-Kontor/South Denmark European Office er Syddanmarks indgang til EU. De hjælper virksomheder, offentlige myndigheder og andre institutioner med internationalt samarbejde og udviklingsprojekter.

Vores team af EU-eksperter yder gratis vejledning, sparring og meget mere på vejen til EU-støtte.

Læs mere på Det Syddanske EU-Kontors hjemmeside.

Kontakt

Simon Nørregaard Jensen

Specialkonsulent, teamkoordinator

Styring og Kvalitet


24 23 20 53 Simon Nørregaard Jensen på LinkedIn
APPFWU02V