Skip til primært indhold

Sundhedsklynge Sydvestjylland

Sundhedsklynge Sydvestjylland omfatter medlemmer fra kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund, samt regionale medlemmer og repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation.

Sundhedsklynge (politisk niveau)

Kommissorium og forretningsorden

Medlemmer

Regionale medlemmer:

 • Bo Libergren

 • Pernelle Jensen
 • Mette Bossen Linnet

 • Mette With Hagensen

Kommunale medlemmer:

 • Stephanie Storbank, Borgmester, Billund Kommune

 • Jesper Frost Rasmussen, Borgmester, Esbjerg Kommune

 • Frank Schmidt-Hansen, Borgmester, Vejen Kommune

 • Mads Sørensen, Borgmester Varde Kommune

 • Frank Jensen, Borgmester, Fanø Kommune

Repræsentanter fra Almen Praksis:

 • Birgitte Ries Møller

 • Sys Melchiors

Mødedatoer

 • 1. marts 2024
 • 11.november 2024

Dagsorden og referater

Hent og læs dagsordener og referater her

Sundhedsklynge (fagligt strategisk niveau)

Kommissorium og forretningsorden

Medlemmer

Regionale medlemmer:

 • Charlotte Mose Hansen, Sygeplejefaglig direktør, Esbjerg og Grindsted Sygehus

 • Anne Mette Vind, Sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien

 • Kurt Æbelø, afdelingschef, Regionshuset, Tværsektorielt Samarbejde

Kommunale medlemmer:

 • Thomas Foged, Direktør, Billund Kommune

 • Arne Nikolajsen, Direktør, Esbjerg Kommune

 • Ole Slot, Direktør, Vejen Kommune

 • Claus Fjeldgaard, Direktør, Varde Kommune

 • Søren Abildtrup, Direktør, Fanø Kommune

Repræsentanter fra Almen Praksis:

 • Sys Melchiors

 • Karen Lykke Frost-Møller

Patient- og pårørende repræsentanter:

 • Inga Bredgaard, PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen
 • Helene Smet, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed

Mødedatoer

 • 25.januar 2024

 • 25.april 2024
 • 26.september 2024
 • 19.december 2024

Dagsorden og referater

Hent og læs dagsordener og referater her

Klyngesekretariatet

Medlemmer

Regionale medlemmer:

Kommunale medlemmer:

APPFWU02V