Skip til primært indhold

Innovationsstyregruppen

Innovationsstyregruppen er nedsat for at styrke og sikre en strategisk retning i Region Syddanmarks innovationsarbejde

Innovationsstyregruppens arbejde sker med afsæt i Region Syddanmarks innovationsstrategi.

Arbejdet har en tæt kobling til Den Regionale Innovationsgruppe, som har rådgivende funktion for styregruppen.

Medlemmer

  • Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark
  • Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, Psykiatrien
  • Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  • Christian Sauvr, administrerende sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt
  • Mads Haugaard, konst. direktør, Syddansk Universitetshospital, Esbjerg og Grindsted Sygehus
  • Thue Boye Hvorslev, administrerende sygehusdirektør, Sygehus Sønderjylland
  • Annette Langhoff, Patient- og pårørende repræsentant ved Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
  • Marie Paldam Folker, afdelingschef, Center for Digital Psykiatri.

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51
APPFWU02V