Skip til primært indhold

Idékatalog ved fund af pesticider

Region Syddanmark har i et partnerskab udarbejdet et idékatalog til brug ved fund af pesticider i vand fra almene vandværker. Idékataloget kan bruges af vandværker og kommune som støder på pesticid i deres boringer.

Fund af pesticider i vand fra almene vandværker

Region Syddanmark har i et partnerskab med NIRAS og en styregruppe bestående af Læborg Vandværk, DIN Forsyning A/S, Esbjerg Kommune og Vejen Kommune fået udarbejdet et værktøj, der kan hjælpe vandværker og myndigheder, hvis der findes pesticidrester i vandet.

Partnerskabet har lavet et katalog med idéer til, hvordan der kan ageres, hvis der findes pesticidrester i vandet.

Værktøj til handleplan ved fund af pesticider

Idékataloget kan hjælpe vandværker og kommuner med hvilke tiltag og handlinger der kan udføres i det tilfælde at der er fundet pesticider i en boring til et alment vandværk. Blandt andet kan man slå op i guiden og finde ud af, hvilke supplerende prøver, analyser og handlinger, der kan udføres, når der findes pesticidrester i drikkevandet. Idékataloget lægger op til et samarbejde med kommunen og regionen om at løse pesticidproblemet.

Handlingerne er opdelt i tre faser, kaldet konstateringsfasen, undersøgelsesfasen og løsningsfasen, og tager udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra vandværker angående håndtering af pesticidforureninger.

Værktøjet er tænkt som en hjælp og vejledning til primært små og mellemstore vandværker, hvis de konstaterer pesticider i drikkevandet. En tidlig indsats giver bedre mulighed for gode løsninger. Idékataloget kan være til inspiration for kommuner, regioner og rådgivere, der bistår vandværker med løsninger.

APPFWU01V