Skip til primært indhold

Idékatalog ved fund af pesticider

Region Syddanmark har i et partnerskab udarbejdet et idékatalog til brug ved fund af pesticider i vand fra almene vandværker. Idékataloget kan bruges af vandværker og kommune som støder på pesticid i deres boringer.

Fund af pesticider i vand fra almene vandværker

Region Syddanmark har i et partnerskab med NIRAS og en styregruppe bestående af Læborg Vandværk, DIN Forsyning A/S, Esbjerg Kommune og Vejen Kommune fået udarbejdet et værktøj, der kan hjælpe vandværker og myndigheder, hvis der findes pesticidrester i vandet.

Partnerskabet har lavet et katalog med idéer til, hvordan der kan ageres, hvis der findes pesticidrester i vandet.

Værktøj til handleplan ved fund af pesticider

Idékataloget kan hjælpe vandværker og kommuner med hvilke tiltag og handlinger der kan udføres i det tilfælde at der er fundet pesticider i en boring til et alment vandværk. Blandt andet kan man slå op i guiden og finde ud af, hvilke supplerende prøver, analyser og handlinger, der kan udføres, når der findes pesticidrester i drikkevandet. Idékataloget lægger op til et samarbejde med kommunen og regionen om at løse pesticidproblemet.

Handlingerne er opdelt i tre faser, kaldet konstateringsfasen, undersøgelsesfasen og løsningsfasen, og tager udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra vandværker angående håndtering af pesticidforureninger.

Værktøjet er tænkt som en hjælp og vejledning til primært små og mellemstore vandværker, hvis de konstaterer pesticider i drikkevandet. En tidlig indsats giver bedre mulighed for gode løsninger. Idékataloget kan være til inspiration for kommuner, regioner og rådgivere, der bistår vandværker med løsninger.

Martin Holding

Webkoordinator

Vand og Jord


76631917 Kontakt os
APPFWU01V