Skip til primært indhold

PRO på landsplan

I hele landet arbejder man med PRO-løsninger i klinisk Praksis.

Det Nationale arbejde med PRO


Ikke kun i Region Syddanmark er PRO et område, der er politisk prioriteret og har stor bevågenhed. I hele landet arbejder man med at inkorporere PRO i klinisk praksis. Baggrunden for det nationale arbejde med PRO er et ønske om at have fokus på patienten og forbedre patientens behandling og mødet med sundhedsvæsenet. 

Det danske arbejde med PRO skal binde de sundhedsfaglige aktører tættere sammen, så patienterne oplever mere sammenhængende behandlingsforløb. Der er derfor fokus på, at udviklingen og anvendelsen af PRO sker på tværs af sektorer. Det kan i mange tilfælde give mening at sygehusene, kommunerne og almen praksis kan tilgå patienternes spørgeskemaer og besvarelser.

Sundhedsdatastyrelsens arbejde med PRO

På baggrund af økonomiaftalen 2017 mellem Regeringen, Danske Regioner (DR) og Kommunernes Landsforening (KL) har man besluttet at nedsætte en national styregruppe for PRO. Styregruppen skal understøtte en standardiseret og bred anvendelse af PRO på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. PRO-sekretariatet sekretariatsbetjener styregruppen og skal være med til at udbrede PRO på nationalt plan. PRO-sekretariatet er placeret i Sundhedsdatastyrelsen i afdelingen for datakvalitet- og indhold. På deres hjemmeside findes et overblik over Sundhedsdatastyrelsens PRO-indsatsområder. På deres hjemmeside findes en pjece over PRO-sekretariatets nationale arbejde.

Ambuflex-samarbejde om PRO

Regionerne i Danmark har et fagligt samarbejde med AmbuFlex i Region Midtjylland omkring udvikling af PRO-løsningerne indenfor forskellige sygdomsområder. Samarbejdet indbefatter bl.a. at Region Syddanmark har mulighed for at anvende PRO-løsninger udviklet i AmbuFlex-regi. En oversigt over PRO-løsningerne kan findes på AmbuFlex' hjemmeside.

APPFWU01V