Skip til primært indhold

Sundhedssamarbejdsudvalget

Sundhedssamarbejdsudvalget er et politisk udvalg, der udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedsloven skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedssamarbejdsudvalget understøtter, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen.

Derudover koordinerer Sundhedssamarbejdsudvalget og sætter retning for arbejdet op tværs af sundhedsklyngerne i regionen.

Læs bekendtgørelse om Sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler på retsinformation.dk.

Mødekalender 2024

  • 28. februar

  • 29. februar – politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2024-27

  • 31. maj

  • 11. september

  • 27. november

Dagsordner og referater

Læs dagsordener og referater for Sundhedssamarbejdsudvalget her

Dagsordner og referater for Sundhedssamarbejdsudvalgets møder kan findes her

Medlemmer af Sundhedssamarbejdsudvalget

I henhold til Sundhedsloven er der nedsat et Sundhedssamarbejdsudvalg med deltagelse af repræsentanter udpeget af:

  • Regionsrådet
  • Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark
  • Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark.

Se medlemmer af Sundhedssamarbejdsudvalget

Forretningsorden for Sundhedssamarbejdsudvalget

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark er nedsat jfr. § 1 i bekendtgørelse nr. 679 af 30/05/2018 om Sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler.

Læs forretningsorden for Sundhedssamarbejdsudvalget

APPFWU01V