Skip til primært indhold

Om sundhedshuse

Det første syddanske sundhedshus med både praktiserende læger samt kommunale og regionale sundhedstilbud blev indviet i Brørup i 2011. Siden 2011 er der etableret flere af denne type sundhedshuse i Region Syddanmark, som alle er forskellige alt efter, hvilke lokale muligheder og behov der har været.

Her ligger sundhedshusene

Sundhedshusene i Region syddanmark

Hvilke sundhedstilbud findes i husene?

Sundhedshusene er forskellige, men fælles for dem alle er, at der altid er sundhedstilbud fra forskellige dele af sundhedsvæsenet i huset.

Derudover er sygeplejeklinik, hjemmepleje, sundhedspleje, forebyggelse, genoptræning og socialpsykiatri de mest udbredte kommunale funktioner i sundhedshusene.

De mest udbredte regionale funktioner i sundhedshusene er jordemodercenter, lokalpsykiatri og lægevagt.

Flere sundhedstilbud samlet under samme tag

Det er nemmere for borgeren at komme fra det ene sundhedstilbud til det andet, når de mange læger og behandlere er samlet under ét og samme tag.

Samtidig har de mange fagfolk gode muligheder for at samarbejde på tværs, og det kan styrke sammenhængen og kvaliteten i behandlingen.

Økonomi

De fleste syddanske sundhedshuse er udviklet og bygget i et samarbejde mellem regionen og den kommune, som sundhedshuset ligger i.

Sundhedshusene er finansieret af de pågældende kommuner og Region Syddanmark. I nogle tilfælde har regionen eller kommunen alene finansieret hele huset.

Derudover har region og kommuner i flere omgange fået bevilliget et tilskud til sundhedshusene via statslige puljemidler.

Nyt eller gammelt?

Kun sundhedshuset i Haderslev er nybygget – de resterende huse er etableret i fraflyttede rådhuse, sygehuse, skoler eller plejehjem.

Det største sundhedshus

Fredericia Sundhedshus er med sine 27.000 kvadratmeter det største syddanske sundhedshus. Det har til huse i de tidligere sygehusbygninger og blev indviet i 2016.

Sundhedshuset rummer en lang række sundhedstilbud – blandt andet fire lægeklinikker, regional jordemoder og blodprøvetagning samt kommunal sygeplejeklinik og dele af jobcentret. Derudover er der en række private aktører som for eksempel apotek og tandlæge. Den regionale lokalpsykiatri og den kommunale socialpsykiatri er også en del af huset.

APPFWU02V